5 vragen aan Team Jongeren

Bij WerkBedrijf richt Team Jongeren zich volledig op het begeleiden van jongeren onder de 27 jaar naar werk of een opleiding. Hoe zij werken en met wie leggen we voor aan Paulien Hilbrands en Pieter Olderaan, beiden consulent bij Team Jongeren.

Wie zijn de jongeren die zich bij WerkBedrijf melden?
Pieter: “De meeste jongeren komen bij ons terecht omdat ze een bijstandsuitkering willen aanvragen. We zien grofweg drie groepen. Werkfitte jongeren, daarmee bedoelen we jongeren die dicht bij de arbeidsmarkt staan. Ze zijn relatief kortgeleden hun baan kwijtgeraakt en hebben geen belemmeringen om aan het werk te gaan. Deze groep zagen we de afgelopen maanden snel groeien. 

Daarnaast zijn er jongeren die nog niet klaar zijn voor werk of opleiding. Met hen onderzoeken we wat er moet gebeuren om weer aan de slag te gaan. Als laatste zit er ook een groep van ongeveer 200 zorgjongeren in onze dienstverlening. Dat zijn jongeren met multiproblematiek. Er spelen dus problemen op meerdere leefgebieden. Bij hen kan er meer inzet en tijd nodig zijn om ze klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Natuurlijk is er binnen de groepen veel diversiteit. Daarom is ons werk altijd maatwerk.” 

Wat doet Team Jongeren eigenlijk voor jongeren?
Paulien: “Wanneer iemand jonger dan 27 een bijstandsuitkering wil aanvragen, moet hij zich aanmelden bij WerkBedrijf. Wij houden dan een intakegesprek. Normaal gewoon op kantoor, nu vaak telefonisch of via videobellen. We maken kennis, vragen benodigde informatie uit, maar vooral willen we iemand leren kennen. Wat zijn iemands competenties, wat wil hij, wat zijn eventuele belemmeringen? Na dit gesprek gaat normaal gesproken de zoekperiode in. Dit is een periode van 4 weken, waarin zij zelf actief op zoek gaan naar werk, opleiding of de juiste zorg. Is dat niet gelukt, dan pas kunnen zij de uitkering aanvragen bij de gemeente. Tijdens de coronacrisis is deze zoekperiode deels opgeschort. Gelukkig maar! 

Na de zoekperiode, en nu dus direct na de uitkeringsaanvraag, gaan wij aan de slag met de jongeren. Is iemand werkfit, dan gaan zij samen met gespecialiseerde consulenten op zoek naar een werkplek. Kan dat nog niet, dan is het zaak heel scherp te krijgen hoe dat komt en wat er nodig is. Dat kan met behulp van verschillende interventies die wij kunnen inzetten. Hieruit stellen we een actieplan op en gaan we aan de slag. 

Soms komen we tot de conclusie dat werk en opleiding voorlopig niet tot de mogelijkheden behoort, omdat er op andere leefgebieden nog teveel obstakels zijn. Dan kan een traject bij Op weg naar werk (voorheen arbeidsmatige dagbesteding), een ontwikkeltraject of hulpverlening een passende eerste stap zijn."

Met wie werken jullie samen?
Pieter: “Team Jongeren bestaat uit 15 collega’s. Daarnaast werken we samen met de werkteams. En we hebben dagelijks contact met heel veel samenwerkingspartners. Van onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties tot gemeenten. We hebben elkaar harder nodig dan ooit tevoren om te zorgen dat we de jongeren in onze regio in beeld houden.”

Wat is er in jullie werk veranderd sinds corona in maart de kop opstak? 
Paulien: “De coronaperiode vraagt heel veel flexibiliteit. Van ons, maar zeker ook van onze jongeren. De belangrijkste verandering is dat we ons werk grotendeels telefonisch of online moeten doen. Dat is soms lastig. Over het algemeen is het moeilijker om via de telefoon een band op te bouwen dan face to face. Daardoor moet ik meer investeren om diepgang in de gesprekken te creëren.

Daarnaast hadden we tot aan de zomer een enorme piek in het aantal aanmeldingen. We zagen veel meer werkfitte en hbo en wo geschoolde jongeren dan voorheen. Sinds de zomer daalt het aantal aanmeldingen naar een normaal niveau. Hoe dat kan? Helemaal verklaren kan ik het niet, maar het lijkt erop dat er minder jongeren uitvallen op scholen en opleidingen. Veel scholen gaan namelijk soepeler om met vertragingen dan normaal. Dat biedt de jongeren nu wat meer ruimte. Het nadeel is dat jongeren die niet op hun plek zitten, toch doorgaan met hun studie. Het alternatief, de arbeidsmarkt, biedt door Corona immers weinig perspectief. We krijgen ze dan pas later in beeld. En hun achterstand loopt alleen maar op.”

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de jongeren? 
Pieter: “Ik maak me zorgen over de kwetsbare jongeren. Hun kwetsbaarheid wordt alleen maar groter. Ze zitten veel thuis, vaak door gebrek aan dagbesteding. De wachtlijsten voor zorg en hulpverlening zijn lang en behandelingen vertragen. Het kan daardoor langer duren voordat ze klaar zijn om de stap naar werk of opleiding te maken. En hun afstand tot de arbeidsmarkt wordt daarmee groter.” Paulien vult aan: “We horen sowieso dat eenzaamheid en angstklachten in deze tijd meer voorkomen bij jongeren. Wij bieden dus ook echt een luisterend oor, daar steken we bewust veel tijd in. Ze hebben het nu zo hard nodig. Gelukkig kunnen we weer mondjesmaat jongeren fysiek ontmoeten. Dat helpt hen en ons.” 

5 vragen aan Team Jongeren