9 tips voor een soepele start

Yes, het is gelukt! Er komt een werkzoekende via WerkBedrijf bij u werken. We hopen natuurlijk op de perfecte match. Hoe zorgen we er samen voor dat het werkt op de werkvloer?

* Een warm welkom doet wonderen. Zorg dat de praktische zaken, zoals een toegangsbadge, werkplek en werkkleding, geregeld zijn.

* Plan een startgesprek. Hierin bespreekt u wat iemand nodig heeft om goed te functioneren. Maak duidelijke afspraken en leg die vast. Spreek verwachtingen uit.

* Denk na over hoe u de kennismaking met collega’s inricht.

* Zorg voor begeleiding op de werkvloer, het liefst door een directe collega. Een inwerkprogramma biedt houvast en zorgt ervoor dat de medewerker de organisatie, collega’s en de inhoud van het werk leert kennen.

* Zorg voor een duidelijke taakomschrijving.

* Iedereen wil zich graag nuttig voelen. Maak een stille uren lijstje met werkzaamheden als iemand even niet zelf vooruit kan.

* Loopt u tegen dingen aan op de werkvloer? Neem dan vooral contact op met de consulent bij WerkBedrijf. Die kent de werknemer goed en helpt u graag verder.

* Mocht er meer begeleiding nodig zijn, dan kan een jobcoach uitkomst bieden. Neem contact op met uw consulent om de mogelijkheden te bespreken.

Deze tips komen uit het WerkBedrijf-magazine Meer dan werk. Hierin leest u onder andere over met wie wij samenwerken om kansen voor werkzoekenden te creëren. En hoe we dat doen. We brengen een aantal van ‘onze’ ondernemers in beeld. En we geven onze werkzoekende kandidaten en SW-medewerkers een gezicht. Voor hen maken we ons sterk, om ze een (werk)plek te geven in onze maatschappij. 

9 tips voor een soepele start