ActiveerKracht: intensief programma leidt tot succes op de arbeidsmarkt


WerkBedrijf bemiddelt, begeleidt en ontwikkelt mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. Dit doen we op verschillende manieren, altijd afgestemd op wat de werkzoekende nodig heeft. Soms werken we samen met gespecialiseerde organisaties. Zo bieden we met Tempo-Team ActiveerKracht aan. Dit voorjaar start de derde groep. Tamara Janssen, adviseur bij Tempo-Team, en deelnemer Melvin verklaren het succes.

Eerst de basis
ActiveerKracht bestaat uit 2 fases. Eerst volgen werkzoekenden in de Activeer Academie groepsmodules en trainingen. Daarna werken ze een aantal weken in de praktijk aan hun sollicitatievaardigheden tijdens wekelijkse jobclubs. Tijdens het gehele traject krijgen deelnemers minimaal 2 dagdelen per week intensieve begeleiding. Tamara: “Ruim een jaar geleden zijn we gestart met de eerste groep in Nijmegen. We bieden ActiveerKracht al langer in andere regio’s aan. Daarom hebben we veel ervaring met het programma. We gaan eerst aan de slag met de basis: wat is je doel, wat past bij jou, waar ben je goed in, hoe maak je een cv, hoe bereid je een sollicitatiegesprek voor? We maken daarbij ook gebruik van ons netwerk, zo halen we echt de praktijk binnen. We hebben een basisprogramma, maar bieden ook maatwerk afgestemd op de groep.”

Groep geeft kracht
“De laatste weken gaan werkzoekenden actief aan de slag met solliciteren in jobclubs. Wekelijks komen ze bij elkaar en gaan op zoek naar passende vacatures. Eenmaal gevonden gaan ze daarop reageren. Als coach help ik hen daarbij. De groep bestaat uit 10 tot 12 deelnemers. Het is mooi om te zien hoe men in de groep van elkaar leert. Ze geven elkaar tips en feedback en denken met elkaar mee. En de successen worden gedeeld. Heeft iemand een baan gevonden dan motiveert dat de hele groep. We sluiten het traject af met een eindgesprek. Daarbij krijgen de deelnemers een adviesrapport mee met concrete vervolgstappen. Heeft iemand een baan gevonden, dan bieden we nog drie maanden nazorg, passend bij de behoefte van de deelnemer. Zo vergroten we de kans op een duurzame plaatsing.”

Meer dan banen
“We behalen mooie resultaten. Meer dan de helft van de deelnemers heeft tijdens of kort na ActiveerKracht een baan gevonden. Dat is mooi. Maar ook andere resultaten zijn waardevol. Door het intensieve traject krijgen we goed zicht op mogelijke uitdagingen in werk. Veel deelnemers zijn al langere tijd thuis. Alleen al twee keer in de week naar het programma komen doet iets met hen. Ze krijgen zelfvertrouwen en toekomstperspectief. Ik zie ze groeien en dat maakt me trots!”

Richting zoeken
Melvin (50) is afgelopen najaar, op aanraden van zijn consulent, gestart met ActiveerKracht. “Mijn grootste vraag was: wat wil ik gaan doen? Ik vind heel veel dingen leuk. Dat zie je terug in mijn cv. Allerlei banen in totaal verschillende sectoren. Achteraf heb ik wel eens spijt dat ik niet meer één richting gekozen heb. Want daarom is een baan vinden best lastig voor me.”

Solliciteren anno nu
“In het begin volgde ik wekelijks modules. Bijvoorbeeld over hoe solliciteren er nu aan toe gaat. En hoe werkgevers kijken naar brieven en cv’s. Ik kwam er al snel achter dat mijn oude stijl brief en cv niet meer gingen werken. Daarmee ben ik samen met Tamara aan de slag gegaan. Ook kwamen verschillende gastsprekers vertellen wat ze doen of hoe ze sollicitaties bekijken.”

Helder doel
“Na een aantal weken startten de jobclubs. Dan ben je met de groep samen, zoek je naar vacatures en reageer je daarop. Dat was in het begin lastig. Ik wist niet welke kant ik op wilde. Iets voor anderen willen betekenen was de rode draad in mijn eerdere banen. Door de testen en gesprekken in de Activeer Academie ontdekte ik welke richting ik op wil: het onderwijs! Daardoor kon ik, met hulp van Tamara, gaan zoeken naar mogelijkheden in het onderwijs. Via een zij-instroom traject kan ik misschien al snel voor de klas staan. Daarvoor moet ik eerst een assessment doen. Hopelijk gaat dat goed. En anders kan het misschien in een meer ondersteunende rol. In ieder geval heb ik weer een helder doel voor ogen.”

ActiveerKracht: intensief programma leidt tot succes op de arbeidsmarkt
Hannie  de Jong

Wil je meer weten over ActiveerKracht? Neem dan contact op met

Hannie de Jong