Blog van Lucile Braam, coördinator Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen


Ben je weer terug? 
Nu ik weer twee dagen in de week op het stadhuis van Nijmegen werk, hoor ik dit regelmatig. Echt terug ben ik niet. Echt weggeweest trouwens ook niet. Tenslotte werkte ik bij WerkBedrijf óók voor en namens gemeenten.

Sinds 1 januari 2023 werk ik voor de Regionale Tafel Arbeidsmarkt (RTA). Aan de RTA komen wethouders Werk & Inkomen en Economische Zaken, ondernemers, onderwijsinstellingen, sociale partners, UWV en WerkBedrijf samen. Hier kunnen we uitdagingen en kansen op de arbeidsmarkt bespreken én aanpakken.  

Ik heb twee taken. Ik faciliteer het Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen. Als coördinator geef ik richting aan dit team. Het mobiliteitsteam is een netwerk waarin vooral WerkBedrijf, UWV, Leerwerkloket en VAKbeweging samenwerken. Samen helpen we mensen die hun baan zijn verloren of dreigen te verliezen. Zij zijn gebaat bij extra ondersteuning op weg naar werk. Een mobiliteitsteam werkt aanvullend op reguliere dienstverlening van bijvoorbeeld werkgevers, WerkBedrijf en UWV.

Alle 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland hebben zo’n mobiliteitsteam. De teams zijn opgericht in 2021 tijdens de coronacrisis. Alhoewel er geen sprake meer is van een coronacrisis, heeft de rijksoverheid besloten deze dienstverlening te verlengen tot 1 januari 2025. De keuze hiervoor heeft weer alles te maken met mijn andere taak: het vormgeven van een brede en ontschotte dienstverlening voor alle werkenden, werkzoekenden en werkgevers in onze arbeidsmarktregio. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal uitgangspunten voor die regionale arbeidsmarktdienstverlening benoemd. Bijvoorbeeld het vormgeven van één loket in elke arbeidsmarktregio met overal dezelfde naam. Ook moet er één plan komen naar (ander) werk, met één intake, één diagnose en één plan. Daarnaast worden er duidelijke leerpleinpaden naar beroepen ontwikkeld.

Deze en de andere uitgangspunten voor de verbetering van de arbeidsmarktinfrastructuur worden uitgewerkt in landelijke werkgroepen. Waarna nog heel traject volgt om wet- en regelgeving aan te passen. Kortom; het duurt nog wel een tijdje. Maar ik ben een enthousiast onderdeel van dit proces. In onze regio kunnen we proefdraaien, leren en ontwikkelen om mensen met vragen op het gebied van werk te ondersteunen.

Ik blijf dus werken ter verbetering van de arbeidsmarkt. Als je dit hebt uitgelezen, zul je begrijpen waarom ik steeds hetzelfde antwoord geef op de vraag 'Ben je weer terug?': Ik ben nooit weggeweest.

Lucile Braam
Coördinator Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen 

Blog van Lucile Braam, coördinator Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen