Buddyproject Heumen succesvol afgerond

Werk vinden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In het buddyproject in Heumen koppelden we Heumense ondernemers in duo’s aan werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen. Zij hebben zich de afgelopen drie maanden ingezet om de kansen van de werkzoekende op de arbeidsmarkt te vergroten. En met succes, zo bleek vorige week tijdens de afronding van het project.

Robert Vermeij, commercieel manager WerkBedrijf: “In eindgesprekken met de werkzoekenden en een afsluitende lunch hebben we opgehaald wat het project heeft opgeleverd. Werk vinden was niet ons doel, we wilden mensen in beweging krijgen. Dat is de ondernemers goed gelukt. Het heeft de deelnemers echt verder gebracht. Ik zie meer zelfvertrouwen, meer regie, structuur, zelfinzicht en positiviteit. Dat helpt ontzettend om de stap naar werk te kunnen maken.”

“Ondernemers Peter Degger (Villa Hamer), Susanne Van Megen (Softstar B.V. Automatisering) en Peter Reichgelt (Numblees) vulden het project ieder op hun eigen manier in. Passend bij hun eigen ervaring en bij wat de werkzoekende nodig had. Dat hebben ze met veel inzet en passie gedaan. Zijn de buddyduo’s allemaal even ver gekomen? Nee, bij éën duo bleek het door omstandigheden op dit moment lastig om stappen te zetten. Dat kan, soms speelt er zoveel in iemands leven dat er eerst andere prioriteiten zijn. Aan de inzet van de ondernemer heeft het zeker niet gelegen.”

“Het leuke is dat het buddyproject niet alleen de werkzoekenden wat brengt. De ondernemers krijgen meer zicht in wat het vraagt om weer aan de slag te gaan na soms jaren uit het arbeidsproces te zijn geweest. En ze geven aan veel geleerd te hebben van elkaars aanpak.” “Het project is nu afgerond, maar ik denk dat er onderling contact zal blijven. Wij kijken heel positief terug op deze eerste editie van het buddyproject in Heumen en gaan zeker kijken of we hier vervolg aan kunnen geven.”

Buddyproject Heumen succesvol afgerond
Robert  Vermeij

Meer weten over het buddyproject? Neem contact op met

Robert Vermeij