Code Sociale Ondernemingen

De Code Sociale Ondernemingen staat voor ondernemingen die niet het maken van winst of het aandeelhoudersbelang voorop stellen, maar een maatschappelijk doel nastreven. Het doel van deze Code is herkenning en erkenning van de sociale onderneming door ‘de maatschappij’. Voldoet een bedrijf aan de criteria van een sociale onderneming, dan kan het zich aanmelden voor het Register Sociale Ondernemingen (voortaan Register). Een Review Board beslist over de toelating. 

Toegevoegde waarde 
Inschrijving in het register biedt een aantal voordelen. Zo is voor iedereen zichtbaar waar de sociale onderneming, die deze Code onderschrijft, voor staat. Klanten, financiers, overheden en andere zakenpartners zien met wat voor onderneming ze te maken hebben en kunnen daar ook beleid op voeren. 

Diverse overheden hebben in hun beleid opgenomen dat sociale ondernemingen, als de aanbestedingsregels daar ruimte toe bieden, voorrang krijgen bij het verkrijgen van opdrachten. Ook andere ondernemers en organisaties kunnen het Register gebruiken om bewust te kiezen voor sociale inkoop.

Tot slot kan een ondernemer met een SROI verplichting deze ook (deels) invullen door in te kopen bij een ondernemer uit het Register.

Criteria voor toelating in het Register

  • De sociale onderneming is gedreven om aantoonbare maatschappelijke impact te realiseren. Dat staat voorop. Deze intrinsieke motivatie van de sociale onderneming komt in al haar handelen en nalaten tot uitdrukking. De onderneming neemt verantwoordelijkheid voor haar impact in de keten: een sociale onderneming van het begin tot het einde. Goed en eerlijk zakendoen is vanzelfsprekend. 
  • De onderneming legt haar missie statutair vast, concretiseert haar doelen en maakt de realisatie ervan inzichtelijk.
  • De onderneming bepaalt wie de relevante stakeholders zijn in het licht van de missie. De onderneming organiseert de dialoog met deze stakeholders over de strategie waarmee invulling wordt gegeven aan de missie. 
  • Ter bescherming van de impact overweegt de onderneming een statutair geborgd beleid dat beperkingen stelt aan de uitkeringen aan de aandeelhouder(s). Tevens overweegt de onderneming een statutair geborgd beleid ten aanzien van de opbrengst bij verkoop en liquidatie van de onderneming. De onderneming voert een gematigd beloningsbeleid. 
  • Een onderneming die de Code onderschrijft, kan zich als sociale onderneming laten registreren. De onderneming participeert actief in de gemeenschap van sociale ondernemingen. De onderneming stelt zich aanspreekbaar op voor personen of instellingen die constructieve suggesties voor verbetering hebben. 
  • De onderneming voert een actief informatiebeleid waarbij maximale openheid het uitgangspunt is. De onderneming verstrekt inzicht in de wijze waarop zij invulling geeft aan de missie, de gerealiseerde impact, de financiering van de onderneming, de betrokkenheid van relevante stakeholders en de resultaten van de collegiale toetsing. Alle informatie is eenvoudig vindbaar, toegankelijk geschreven en wordt desgevraagd nader toegelicht.

Meer informatie over de code sociale ondernemingen vindt u hier

Code Sociale Ondernemingen
Sander  van Haren

Voor meer informatie kunt u terecht bij

Sander van Haren