Column Arend Pieterse (Cedris)

Met wie ik het er ook over heb, iedereen vindt dat iedereen een kans moet krijgen op de arbeidsmarkt. Daar kun je ook niets op tegen hebben. Mensen verdienen hun eigen inkomen en worden blijer en gelukkiger. Dat levert veel op, voor mensen zelf én voor de maatschappij. 

Om dat te bereiken, hebben we wel werkgevers nodig die werkzoekenden een kans geven. Ook als zij al langer uit het arbeidsproces zijn of bijvoorbeeld een (arbeids)beperking hebben. 

Als belangenorganisatie is het ons doel om mogelijke drempels voor ondernemers weg te nemen. Daarvoor zijn we continu aan het lobbyen in Den Haag. Belangrijkste onderwerp? Het gaat bijna altijd over geld. Zeker sinds de invoering van de Participatiewet is de financiering ontoereikend. Daarnaast is het vereenvoudigen van wet- en regelgeving een belangrijk streven. We willen het ondernemers zo makkelijk mogelijk maken. 

Gelukkig heeft de Participatiewet ook positieve opbrengsten. Waar ik bijvoorbeeld heel blij mee ben, is dat steeds meer ondernemers bereid zijn een betaalde baan te bieden aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Inmiddels is dat ongeveer 60% van de werkgevers. Toch heeft slechts zo’n 12% van de ondernemers één of meerdere van hen in dienst. Hier liggen dus veel kansen.

Onbekendheid en daaruit voortkomende vooroordelen zijn hier een belangrijke oorzaak van. Vallen mensen niet vaak uit? Kunnen ze wel de juiste kwaliteit leveren? Wij zien juist zeer toegewijde medewerkers die hoge kwaliteit leveren. Wat betreft ziekteverzuim: ja, zoals bij iedere werknemer bestaat de kans dat iemand uitvalt. Maar door goede begeleiding, bijvoorbeeld door een jobcoach, en het inzetten van instrumenten als een no-riskpolis, is dat risico te beperken. Allemaal onderwerpen waar sociaal ontwikkelbedrijven ondernemers over kunnen adviseren. Twijfelt u? Ga eens in gesprek met WerkBedrijf of een collega-ondernemer. Maar ik zou vooral zeggen: gewoon doen! 

Arend Pieterse is directeur bij Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. De leden van Cedris, waar WerkBedrijf Rijk van Nijmegen er één van is, zorgen voor een goede match tussen werkgevers en mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze column komt uit het WerkBedrijf-magazine Meer dan werk. Hierin leest u onder andere over met wie wij samenwerken om kansen voor werkzoekenden te creëren. En hoe we dat doen. We brengen een aantal van ‘onze’ ondernemers in beeld. En we geven onze werkzoekende kandidaten en SW-medewerkers een gezicht. Voor hen maken we ons sterk, om ze een (werk)plek te geven in onze maatschappij. 

Column Arend Pieterse (Cedris)