Column burgemeester Bruls

De huidige arbeidsmarkt is erg krap. Toch lukt het niet iedereen om mee te doen. Als overheid is het onze taak om de regionale arbeidsmarkt zo inclusief mogelijk te maken. WerkBedrijf Rijk van Nijmegen helpt mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het doel is om voor deze mensen een geschikte werkplek te vinden. En dat lukt! Dat zien we in de resultaten, maar blijkt ook uit de evaluatie onder ondernemers, werkzoekenden en gemeenten. Daar ben ik trots op!

We merken dat de mismatch op de arbeidsmarkt groter wordt. Vraag en aanbod sluiten steeds minder op elkaar aan. Om toch tot duurzame matches te komen, is het nodig om werkzoekenden te versterken. En het vraagt om aanpassingen bij ondernemers. Ik denk dat we nieuwe wegen moeten inslaan. Bijvoorbeeld door bij werving van personeel meer uit te gaan van kwaliteiten en vaardigheden van werkzoekenden. Want als we blijven vasthouden aan passende opleidingen en relevante werkervaring lossen we het huidige personeelstekort niet op. De afgelopen periode laat zien hoe snel de arbeidsmarkt kan veranderen. Dat vraagt om flexibiliteit en samenwerking. 

Met ondernemers, partners in de regio, zoals het onderwijs en de zeven regiogemeenten. Als organisaties hebben we elkaar nodig om werkzoekenden en ondernemers bij elkaar te brengen. Arbeidsbemiddeling is mensenwerk en dus maatwerk. We zien dat aandacht en contact nodig zijn voor het vinden van een passende werkplek. Een werkplek die leidt tot zoveel meer dan een eigen inkomen. Welzijn, meer sociale contacten en structuur zijn minstens zo belangrijk. Belangrijk dus, op individueel én maatschappelijk niveau. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook in een krappe arbeidsmarkt samen kunnen werken aan een inclusieve maatschappij

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen voorzitter Modulaire Gemeenschappelijke Regeling*

* De zeven gemeenten uit de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen) hebben een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) voor arbeidsbemiddeling (WerkBedrijf Rijk van Nijmegen) en ICT (iRvN).


Deze column komt uit het WerkBedrijf-magazine Meer dan werk. Hierin leest u onder andere over met wie wij samenwerken om kansen voor werkzoekenden te creëren. En hoe we dat doen. We brengen een aantal van ‘onze’ ondernemers in beeld. En we geven onze werkzoekende kandidaten en SW-medewerkers een gezicht. Voor hen maken we ons sterk, om ze een (werk)plek te geven in onze maatschappij. 

Column burgemeester Bruls