Computerles geeft Conny nieuwe kansen

Werken met ouderen. Dat is wat Conny (52) graag wil. Op dit moment werkt ze als productiemedewerker via de sociale werkvoorziening. Met haar werkbegeleider besprak ze wat kan helpen om de stap naar de zorg te maken. Op zijn aanraden, deed ze een workshop waarin gekeken wordt wat iemand al kan. En waar groei mogelijk is. Het was voor Conny belangrijk om haar digitale vaardigheden te vergroten. Conny: “Daarom ben ik naar computerles bij het ROC gegaan. Zodat ik straks schema’s en rapportages in kan vullen. Maar ik heb er nog veel meer geleerd. Dat kan ik thuis ook goed gebruiken.” 

Conny: “Eerst deed ik eigenlijk niks met de computer. Ik zag er het nut niet van in. Soms moest er iets via de computer. Dan vroeg ik het aan mijn dochters of man. Maar als ik met ouderen wil werken, moet ik ook op de computer kunnen werken. Je moet dingen kunnen opzoeken, bekijken en invullen op de computer. Ik was graag bereid om dat allemaal te gaan leren. Zo graag wil ik mijn doel bereiken. Inmiddels ben ik klaar met de computerles. Ik heb heel veel geleerd. Ik kan nu mailen, dingen opzoeken op Google en Word gebruiken. Super handig, voor thuis en hopelijk straks in mijn werk.” 

Nuttige dingen leren 
“Een keer per week ging ik naar computerles. Meestal kregen we korte uitleg en gingen we daarna dingen oefenen. Ik vond het best moeilijk. Ik vroeg ook wel vaak om hulp. We waren met ongeveer 10 mensen in de groep. Gelukkig keken ze goed naar wat je kan en wat je wil leren. Zo kon iedereen het begrijpen. Dan leer je dingen die je ook echt gaat gebruiken.” 

Op naar een baan in de zorg 
“Het werk dat ik nu doe is oké. Maar daar ligt mijn hart niet. Het kost soms best veel kracht. Dat lukt mij niet altijd meer. Ik doe al veel vrijwilligerswerk, met ouderen en kinderen. Dat ligt me goed en het is heel dankbaar. Daarom wil ik daar graag mijn werk van maken. Ik kijk al een poosje wat er mogelijk is. Samen met mijn begeleider bij WerkBedrijf. Een tijdje geleden was er een werkplek voor me in de ouderenzorg. Maar door corona ging het toen niet door. Ik hoop dat het in het najaar wel lukt. Ik kan goed met mensen omgaan. Ik heb al ervaring en wil het heel graag. En nu kan ik ook nog op de computer werken. Dan moet het nu toch gaan lukken?” 

Over de workshop Basisvaardigheden 
Nederland telt 2,5 miljoen volwassenen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met de computer, tablet en smartphone. Dit heeft grote gevolgen voor gezinsleven, gezondheid, werk en financiën. Daarom heeft WerkBedrijf de workshop Basisvaardigheden ontwikkeld. Samen met ROC en de gemeenten in het Rijk van Nijmegen. Tijdens de workshop leren de deelnemers waarom basisvaardigheden belangrijk zijn. We kijken welke basisvaardigheden de deelnemers al hebben. En waar verbetering mogelijk is. Deelnemers gaan naar huis met een persoonlijk advies over mogelijke vervolgstappen. Bijvoorbeeld een cursus of training bij ROC. 

Computerles geeft Conny nieuwe kansen

Voor meer informatie kun je terecht bij je consulent