Dar

Ze kennen elkaar goed: Ina Hol en Pieter Balth Linders. De organisaties waarvan ze directeur zijn, respectievelijk WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en Dar staan voor hetzelfde. “Wij vinden elkaar in de goede samenwerking en goede dienstverlening naar onze klanten.“

Vraag en aanbod

Die samenwerking is gebaseerd op de afstemming van vraag en aanbod. Ina Hol: “Dar heeft wat ik zoek: banen voor mensen uit onze doelgroep en een manier van werken die aansluit bij onze visie. Wij vinden dat iedereen recht heeft op werk; ook als dat soms via een omweg gebeurt. ”Dat klopt, beaamt Pieter-Balth Linders. Wij hebben inderdaad meerdere plekken voor mensen die vanuit het WerkBedrijf op zoek zijn naar werk. De meesten werken in de groenvoorziening. Maar, we kijken ook naar verdere verbreding van de mogelijkheden om mensen passend in te zetten. Verder begeleiden we kandidaten op de werkplek. Ons streven is  om hen naar een definitieve plek te laten uitstromen. Als het kan, nemen we ze zelf in dienst."

Win-winsituatie

“Echt samenwerken vraagt inzet en tijd van beide partijen, vindt Ina. Het is zaak om elkaars wereld te leren kennen, te overleggen en dingen uit te proberen. Binnen de context van vraag en aanbod, en vanuit de vrijheid om nieuwe concepten te bedenken."  
Pieter-Balth geeft aan dat er veel meer mogelijk is, “maar dan moet je wel van de gebaande paden af. Daar hikken vooral kleinere bedrijven soms tegenaan. Zij zoeken een oplossing voor hun personeelsprobleem, maar zijn huiverig om in zee te gaan met kandidaten van WerkBedrijf. En dat is niet nodig. Dat proberen we ook uit te dragen vanuit het Inclusief OndernemersNetwerk (ION), waarvan ik bestuurslid ben. Geef aan wat je nodig hebt als ondernemer. WerkBedrijf heeft zoveel kandidaten die een prima aanvulling zijn op jouw personeelsbestand. Het lijkt mij geweldig als elk bedrijf in deze regio een persoon  van WerkBedrijf in dienst neemt. Dat is voor iedereen een win-winsituatie.” 

“Win-win en een mooie combi”, vult Ina aan. “Met onze slogan ‘mooie combi toch’ willen wij als WerkBedrijf uiting geven aan de goede samenwerking die wij op allerlei fronten ervaren. Zoals in dit geval met Dar. Door die mooie combi kunnen wij kandidaten aan het werk krijgen en ondernemers helpen met hun ‘personeelszaken’.”

Dar

Wilt u ook een een mooie combi worden? bel 024-751 7500 maak een afspraak