Derde kwartaalrapportage

De derde kwartaalrapportage van 2019 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling van de regio Rijk van Nijmegen is vastgesteld. In de rapportage staan de inhoudelijke en financiële resultaten WerkBedrijf en ICT Rijk van Nijmegen.

Derde kwartaalrapportage