Duurzame arbeid: anticiperen, investeren en samenwerken

Een goede match is de sleutel van succes bij duurzame arbeidsbetrekkingen. Daarom investeren we als WerkBedrijf Rijk van Nijmegen veel in onze relaties. In ondernemingen die op zoek zijn naar personeel en in de mensen die wij bemiddelen: werkzoekenden met een kwetsbare positie in de maatschappij. Om nog krachtiger te zijn, trekken we intensief op met onderwijsinstellingen, uitzendbureaus en organisaties als het UWV. Gezamenlijk gaan we mismatches tussen vraag en aanbod te lijf.

WerkBedrijf helpt
Als arbeidsbemiddelingsbedrijf zijn we als geen ander in staat werkgevers te helpen bij de zoektocht naar en het geschikt maken en houden van personeel. Onze kandidaten zijn mensen met verschillende achtergronden en denk- en werkniveaus die dolgraag hun bijdrage aan de samenleving willen leveren. Ze zijn gemotiveerd en betrokken en hebben een enorme bereidheid om in zichzelf te investeren.

Meer dan 3.000 goede matches
Sinds onze oprichting in januari 2016 hebben we al meer dan 2.000 ondernemers succesvol geholpen hebben met hun zoektocht naar personeel. Meer dan 3.000 mensen hebben bij die ondernemers een duurzame passende werkplek gevonden. Zij zijn economisch zelfstandig geworden, dat wil zeggen dat zij geen beroep meer hoeven te doen op een bijstandsuitkering.

Adviseren over arbeidsvraagstukken
We bemiddelen niet alleen bij het plaatsen van gekwalificeerd en goed opgeleid personeel. WerkBedrijf is ook volwaardig partner en adviseur op het gebied van arbeidsbemiddeling. Niet elke ondernemer is voldoende toegerust om erachter te komen wat er precies nodig is aan arbeidscapaciteit en over welke kwalificaties het personeel moet beschikken. Deze ondernemers bij ons aan het goede adres. Onze adviseurs helpen hen bij het in kaart brengen van wat er nodig is op het gebied van arbeid op korte -, middellange - en lange termijn en het plaatsen van personeel.

Samenwerken loont
Juist door verbindingen te leggen tussen werkgevers en onderwijsinstellingen, zijn we succesvol in wat wij doen. Via verschillende projecten brengen we ondernemers en onderwijs met elkaar in contact. En dat werpt zijn vruchten af, vooral bij sectoren in onze regio die sterk groeien en een tekort hebben aan personeel: zoals bouw, ICT, zorg en logistiek. Zo horen onderwijsinstellingen als ROC en praktijkscholen van de ondernemers welke kwalificaties toekomstige werknemers nodig hebben op korte en op langer termijn. En kunnen zij vervolgens hun onderwijsprogramma op deze behoefte af te stemmen. Ondernemers op hun beurt kunnen bij de instellingen terecht voor praktijkopleidingen op de werkvloer en voor het vervullen van leerwerkplekken.

Meerwaarde van mooie combi’s
Met onze gecombineerde dienstverlening dragen we concreet bij aan duurzaam ondernemerschap. Steeds meer werkgevers komen zelf naar ons toe. Ze hebben van anderen gehoord dat onze inzet en bemiddeling ertoe doet, dat we mooie combi’s maken en het financieel rendabel is. Daarnaast ervaren werkgevers dat de diversiteit die de nieuwe werknemers met zich meebrengen, bijdragen bij aan een betere cultuur in de organisatie. Van deze toegevoegde waarde profiteert iedereen.

Duurzame arbeid: anticiperen, investeren en samenwerken