Eén toegangspoort voor ondernemers

Hoe maken we het ondernemers in het Rijk van Nijmegen nog makkelijker om mensen vanuit een uitkeringspositie aan werk te helpen? Dat is de centrale vraag waar Ina Hol - directeur WerkBedrijf Rijk van Nijmegen - en Antoinette Verveen - rayonmanager UWV WERKbedrijf Arnhem-Nijmegen - zich over buigen. Ze vertellen honderduit over de samenwerking tussen WerkBedrijf en UWV. Samen creëren zij één toegangspoort voor ondernemers. Allemaal om voor zoveel mogelijk mensen de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Twee organisaties, één doel
Ina vertelt als eerst over de verbinding tussen de twee organisaties: “Achter de voordeur werken we veel samen. Onze bestaande relaties weten ons goed te vinden, maar voor nieuwe ondernemers kan het lastig zijn om ons te vinden. Door één toegangspoort te creëren, maken we dat makkelijker. We streven als twee verschillende organisaties hetzelfde doel na: mensen aan werk helpen. Vanuit UWV gaat dat om mensen met een WW, WIA of Wajong-uitkering. Bij WerkBedrijf juist om mensen met een bijstandsuitkering. Voor beide is het moeilijk om zonder ondersteuning aan werk te komen of te blijven.”
Antoinette vult aan: “Naast dat we makkelijker te vinden zijn voor ondernemers, heeft de verdieping van onze samenwerking nog meer voordelen. Samen beschikken we over een groot potentieel aan talenten. Als een werkgever een personeelsvraagstuk heeft, moet het niet uitmaken bij wie hij aanklopt. Wij helpen de werkgever samen. Naast de vele talenten bundelen we ook kennis en voorzieningen. Door onze samenwerking verder te intensiveren, blijven we elkaar versterken.”

Aan het juiste adres 
“Wanneer een werkgever een personeelsvraagstuk heeft, moet hij één entree hebben”, vertelt Antoinette verder. “UWV en WerkBedrijf delen het pand al. Dit kunnen we naar buiten toe nog beter vormgeven. Werkgevers zijn bij ons samen altijd aan het goede adres voor strategisch advies, personeelsvraagstukken, kennis over de arbeidsmarkt en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.” Ina knikt instemmend en vult aan: “Ook willen we graag het SROI-loket (Social Return on Investment) voor de regio zijn.”

Verschillen benutten

Alle facetten voor een intensievere samenwerking zijn bij Ina en Antoinette aanwezig. Ina geeft aan dat het daarom tijd is om deze ook naar buiten toe meer handen en voeten te geven. “De wil en ambitie om intensiever samen te werken is bij ons allemaal sterk aanwezig. De praktische uitvoering blijkt soms weerbarstiger”, vertelt Ina. “Logisch ook, we zijn immers totaal verschillende organisaties met een andere opdracht, aansturing en financiering. En wat we aan de voorkant beloven, moeten we wel waar kunnen maken.” Antoinette haakt daarop aan: “We kennen elkaars organisatie door en door en erkennen de verschillen. De verschillen willen we juist benutten, want dat biedt extra kracht in de samenwerking. We willen uitbreiden met nog meer partners die service of advies leveren aan de ondernemers.”

Bruidsschat
Ina vertelt lachend tot slot: “Ik zie onze samenwerking als een huwelijk, waar we ieder onze bruidsschat inbrengen. We hopen dat we bepaalde arrangementen en voorzieningen voor een bredere groep werkzoekenden mogen inzetten. Waardoor we voor meer mensen de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Dat helpt zowel werkgevers als werkzoekenden. En daar doen we het uiteindelijk allemaal voor!”

Dit artikel komt uit het WerkBedrijf-magazine Meer dan werk. Hierin leest u onder andere over met wie wij samenwerken om kansen voor werkzoekenden te creëren. En hoe we dat doen. We brengen een aantal van ‘onze’ ondernemers in beeld. En we geven onze werkzoekende kandidaten en SW-medewerkers een gezicht. Voor hen maken we ons sterk, om ze een (werk)plek te geven in onze maatschappij. 

Eén toegangspoort voor ondernemers