Evaluatie WerkBedrijf Rijk van Nijmegen: Samen aan het werk voor ondernemers en kandidaten

Onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers heeft teruggekeken naar de dienstverlening voor ondernemers en kandidaten door WerkBedrijf in de periode 2016 tot en met 2020. Dit is gedaan in opdracht van het dagelijks bestuur van de MGR. Het evaluatierapport is er nu. Met trots hebben we het rapport gelezen. We ervaren het rapport als 360 graden feedback van gemeenten, ondernemers en kandidaten over ons functioneren. Deze is positief én geeft zicht hoe we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren met het doel (meer) werk voor ondernemers en kandidaten te realiseren.

De uitkomsten vindt u in dit (lijvige!) rapport. Een verkorte weergave leest u in deze samenvatting.

Wat doen we met de resultaten?
Het rapport is toegestuurd aan colleges in het Rijk van Nijmegen. Met hen gaan we hierover komende tijd in gesprek. De resultaten geven ons input voor de komende jaren. We werken nu aan een ontwikkelagenda 2022: wat willen we verbeteren en borgen zodat we blijvend werken aan (meer) werk voor ondernemers en kandidaten!

Wilt u reageren op dit rapport? Dat kan via communicatie@wbrn.nl.

Evaluatie WerkBedrijf Rijk van Nijmegen: Samen aan het werk voor ondernemers en kandidaten