Financiële steun provincie voor arbeidsmarktregio's

Provincie Gelderland geeft 4 miljoen euro steun aan zes arbeidsmarktregio’s om knelpunten op de arbeidsmarkt, die door de coronacrisis zijn ontstaan, aan te pakken. De zes Gelderse regio’s sloegen de handen ineen met een plan van aanpak voor werk(behoud). Om hiermee de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in te dammen, die door de coronacrisis nog wordt vergroot. De provincie gaf op 1 september groen licht voor het plan.   

Gelderse aanpak COVID-19
Provincie Gelderland werkt eraan om de Gelderse economie en samenleving uit de crisis ten gevolge van COVID-19 te helpen. Dat doet de provincie in deze fase met een bedrag van 50 miljoen euro. Daarnaast werkt provincie Gelderland aan een herstelprogramma. Dit bestaat uit een pakket aan maatregelen om alle sectoren en organisaties die van groot belang zijn voor Gelderland te ondersteunen. Op deze website staat alle nieuwe informatie over het bestrijden van de effecten van COVID-19.

Financiële steun provincie voor arbeidsmarktregio's