Is Open Hiring de toekomst?

Maandag 24 januari organiseerden we, samen met WSP Arnhem en WSP Nijmegen, een informatiesessie over de wervingsmethode Open Hiring. Acht werkgevers maakten kennis met Start Foundation, de aanjager van Open Hiring in Nederland. Tijdens de informatiesessie leerden deze werkgevers meer over de principes van deze wervingsmethode, die in Amerika al jaren een groot succes is. Open Hiring betekent dat u medewerkers aanneemt zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. 

Werkwijze 
Een werkgever presenteert openstaande functie feitelijk: wat houdt het werk in en wat is nodig om het werk goed te kunnen doen? Mensen die zichzelf geschikt vinden voor de functie komen naar het bedrijf en laten hun naam op een lijst noteren. Zodra de plek  beschikbaar komt, is de baan voor degene bovenaan de lijst. 
Deelnemende werkgevers zijn enthousiast over deze oordeelloze manier van werven, gebaseerd op vertrouwen. Het is echt een nieuwe manier van werven, die intrinsiek gemotiveerde medewerkers oplevert. Niet iedere functie en ieder bedrijf leent zich overigens  voor Open Hiring.  

Meer informatie over de uitgangspunten, de spelregels en voorbeelden van bedrijven die Open Hiring al toepassen leest u hier.  

Is Open Hiring de toekomst?
José  Toonen

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Open Hiring binnen uw bedrijf? Samen met Start Foundation gaan we graag met u in gesprek. U kunt contact opnemen met 

José Toonen