Ivo Hermsen nieuwe voorzitter Inclusief Ondernemers Netwerk (ION)


ION staat voor Inclusief Ondernemers Netwerk. Sinds de oprichting, 3 jaar geleden, is het uitgegroeid tot een actief netwerk van ruim 70 ondernemers die in de het Rijk van Nijmegen al veel kansen aan werkzoekenden heeft geboden. Het gaat dan met name om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Per 1 februari hebben er bestuurswisselingen plaatsgevonden. Er zijn 2 nieuwe leden toegetreden: Leonie Kersten, adviseur participatiewet bij de HAN, en Bart de Bruin, algemeen directeur van de DAR. De voorzittersrol is overgenomen door Ivo Hermsen, directeur van groenbedrijf de Overhaag. Belangrijkste ambitie van Ivo de komende jaren? Het netwerk laten groeien, meer bekendheid genereren, zodat nog meer mensen een waardevolle plek op de arbeidsmarkt krijgen.

Drijfveer 

Ivo heeft al vanaf de oprichting in 2016 een plek in het bestuur. “Via mijn netwerk werd ik hier voor gevraagd. In de afgelopen jaren heb ik al van dichtbij gezien wat de waarde is van een netwerk als ION. Toen de bestuursfunctie vrijkwam hoefde ik dan ook niet lang na te denken om die rol over te nemen. Binnen ons bedrijf is inclusief ondernemen al lang gemeengoed. We hebben nauwe contacten met WerkBedrijf en ook al met diens voorganger Breed. Bij ons werken veel mensen met een SW achtergrond. Ik vind het belangrijk dat iedereen een eerlijke kans krijgt, dus ook op arbeidsmarkt. Dat doe ik in mijn bedrijf, en het is prachtig dat ik dat via ION nog breder kan uitdragen. ik vind het mooi om mensen te  zien groeien. Mensen die langere tijd moeilijk aan het werk komen zitten vaak in een negatieve spiraal. Ik geniet als ik zie wat het mensen brengt als ze weer actief deelnemen aan het arbeidsproces. De structuur, een doel in het leven….het maakt dat mensen positiever in het leven komen te staan.”

Groei 

“De basis van ION staat, daar kunnen we als (deels) nieuw bestuur mooi op voortborduren. Ik ben heel blij met de nieuwe aanwinsten Bart en Leonie, omdat ik denk dat we daarmee een heel divers bestuur hebben, met ieder een eigen expertise. Wat ons bindt, is de ambitie om ervoor te zorgen dat inclusief ondernemen de normaalste zaak van de wereld wordt. Als voorzitter heb ik uiteraard ook ambities. Ik wil meer naamsbekendheid voor ION. Dat we niet meer hoeven uit te leggen wat ION is en waar we voor staan. Daarbij wil ik ook het netwerk zelf laten groeien. En meer structuur aanbrengen, onder andere in de events die wij organiseren voor ondernemers en werkzoekenden. Dat moeten vaste waarden worden in ieders agenda. De samenwerking met de gemeente Nijmegen willen we verder uitbouwen, en wellicht dat ook de andere regiogemeenten daar een rol in kunnen spelen. Kortom, nog genoeg te doen dus. Maar alles erop gericht om nog meer duurzame kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want daar staan we voor!”

Over ION 

Het Inclusief Ondernemers Netwerk (ION) is een zakelijk netwerk van en voor inclusieve ondernemers die inzetten op het behalen van de doelstelling in het Sociaal Akkoord: meer werk voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. WerkBedrijf Rijk van Nijmegen faciliteert dit netwerk. Het bestuur bestaat uit Ivo Hermsen (de  Overhaag), Henny van Benthem (Mediamail), Ron van Wamel (WerkBedrijf Rijk van Nijmegen), Bart de Bruin (DAR) en Leonie Kersten (HAN).

Meer informatie over ION is te vinden op de website ion-netwerk.nl. 

Ivo Hermsen nieuwe voorzitter Inclusief Ondernemers Netwerk (ION)