'Jongeren zonder diploma snel in beeld'

Veel jongeren verlaten school zonder diploma. Ook zij verdienen een plek op de arbeidsmarkt. WerkBedrijf Rijk van Nijmegen helpt hierbij en heeft een unieke manier ontwikkeld om met deze jongeren in contact te komen. Manager Team Jongeren Ramonda Buil en consulent Luuk Samson vertellen over onze aanpak.

Snel aan de deur
Ramonda: “Via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) krijgt ons Team Jongeren een signaal dat een leerling is uitgeschreven van school zonder diploma. Onze consulent volgt deze melding op, stapt in zijn auto en staat zo snel mogelijk, vaak nog dezelfde week, bij de jongere voor de deur. Wekelijks bezoekt hij ongeveer 30 jongeren om te vragen hoe het gaat, wat er mis is gegaan op school, wat de plannen zijn en of wij daarbij kunnen helpen.”

Speciale vsv-consulent
Luuk werkt als consulent voortijdig schoolverlaten bij Team Jongeren: “Ik breng jongeren (18 tot 23 jaar) die thuiszitten zonder startkwalificatie (diploma havo/vwo of niveau 2) in beeld. Dan ga ik zo snel mogelijk met hen (én hun ouders) in gesprek. Ik vind het belangrijk om ze te laten weten dat er een vangnet is en help met het vinden van de juiste begeleiding. Dat kan zijn naar werk, school of andere hulpverlening.”

1352 jongeren in beeld
Ramonda: “Deze aanpak werkt. We bereiken de jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen op school steeds beter. Afgelopen jaar hebben we 1352 jongeren uit de regio Rijk van Nijmegen in beeld gekregen en 888 jongeren bezocht. We gaan voor nog meer mooie resultaten en banen in 2019!”

Helpt u mee?
WerkBedrijf is altijd op zoek naar werkplekken waar jongeren ook zonder diploma het beste uit zichzelf kunnen halen. Bijvoorbeeld op een BBL-plek, of een werkplek waar het mogelijk is om een certificaat te behalen. Of waar een vakman met goede begeleiding zijn vaardigheden wil overbrengen.

Heeft u mogelijkheden in uw bedrijf voor zo'n jongere? Neem dan contact op met Jeroen Ariëns, consulent bedrijfsdienstverlening Team Jongeren, 06 55 41 97 96, j.ariens@wbrn.nl.


Ramonda Buil, manager Team Jongeren en Luuk Samson, vsv consulent

'Jongeren zonder diploma snel in beeld'