Klantmanagers kijken in de keuken bij WerkBedrijf


Eind vorig jaar organiseerde WerkBedrijf een regionale bijeenkomst voor klantmanagers. Een informele bijeenkomst waarin consulenten van WerkBedrijf
een inkijkje gaven in hun werk. Ook was er ruimte om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, zodat het makkelijker wordt om elkaar te vinden als dit in een
traject nodig is.

In zijn openingswoord nam Rens Kezer de klantmanagers mee in de ontwikkeling van de Vernieuwingskamer, de werkwijze van WerkBedrijf in integrale teams en de nieuwe taak van WerkBedrijf: activering. Vervolgens konden de klantmanagers aansluiten bij de verschillende themasessies.

Jongeren
In deze sessie deelden consulenten hun ervaringen met de ondersteuning van (zorg)jongeren. In hun werk richten zij zich op het begrijpen van de uitdagingen waarmee jongeren worden geconfronteerd en focussen zij zich op de krachten van jongeren. Het waren mooie sessies waarin consulenten en klantmanagers ervaringen uitwisselden en inzicht kregen in wat er voor (zorg)jongeren wordt ingezet.

Op Weg Naar Werk en beschut werken
Consulenten namen op een interactieve manier de klantmanagers mee in de mogelijkheden van een traject Op Weg Naar Werk (arbeidsmatige dagbesteding) en de Participatiewetvoorziening (Nieuw) Beschut. Er is veel informatie uitgewisseld over de inzet van de verschillende interventies vanuit WerkBedrijf.

Kansberoepen
In deze sessie vertelden we klantmanagers over de kansberoepen en welke trajecten we daarin aanbieden. Wat betekent intensieve ondersteuning in deze trajecten en wat zijn de resultaten? Het gaf klantmanagers een indruk van het aanbod van WerkBedrijf.

Ook in 2024 wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Meer informatie volgt op een later moment.

Klantmanagers kijken in de keuken bij WerkBedrijf
Hanneke  Verhoeven

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met

Hanneke Verhoeven