Maak kennis met de Bestuurscommissie Werk (BCW)

WerkBedrijf is een arbeidsbemiddelingsbedrijf, ontstaan uit een samenwerking tussen 7 gemeenten. Wij bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk.
Uiteraard zijn de gemeenten nauw betrokken bij WerkBedrijf, onder andere in de Bestuurscommissie Werk (BCW). De BCW bestaat uit de portefeuillehouders Werk van de 7 gemeenten, de regiomanager van samenwerkingspartner UWV en de directeur van WerkBedrijf. Wij stellen de leden van de BCW graag aan u voor. We trappen af met BCW-voorzitter Renske Helmer, wethouder werk en inkomen bij de gemeente Nijmegen.

Wil je iets over jouw achtergrond vertellen?
Ik ben Renske Helmer-Englebert en sinds 2014 wethouder in Nijmegen. Vanaf 2018 ben ik verantwoordelijk voor werk, inkomen en armoedebestrijding, ICT en faciliteiten.   

Wat is jouw rol in de BCW en betrokkenheid bij WerkBedrijf? 
Ik ben voorzitter van de Bestuurscommissie Werk (BCW). Daar is voor gekozen, omdat Nijmegen de grootste gemeente in de regio is. De bestuurscommissie kijkt of WerkBedrijf de taak uitvoert waarvoor het is opgericht: mensen naar werk begeleiden. In het Rijk van Nijmegen doen we dat regionaal, want werk eindigt niet bij de stadsgrens.  

Waar ben je trots op, als je kijkt naar de dienstverlening van WerkBedrijf? 
Heel veel! In mijn werk spreek ik vaak mensen met een bijstandsuitkering. Velen van hen hebben ook ervaringen met WerkBedrijf. Ik vind dat WerkBedrijf goed kijkt naar wat nodig is om iemand naar werk te begeleiden. Wat daarbij belangrijk is aan de kant van zowel de werkzoekende als de werkgever. Een concreet voorbeeld: een jongen wilde graag aan de slag maar hij had geen rijbewijs. En dat was wel een functie-eis. Met hulp van WerkBedrijf rijdt hij nu rond op een elektrische bakfiets en kan hij zijn werk prima uitvoeren. Een mooi voorbeeld hoe we buiten de hokjes kunnen denken!  

Kansberoepen zijn ook mooie voorbeelden, zoals Talent in de Keuken en Talent in het Groen. Daarin zie je dat nauwe samenwerking tussen overheid, onderwijs en werkgevers echt werkt. We mogen er trots op zijn dat we een regionaal WerkBedrijf hebben, dat zich zo inzet om mensen aan het werk te helpen. Mensen weer mee laten doen in de samenleving, daar doen we het voor. En je ziet echt de blijdschap en trots bij mensen die weer aan de slag zijn! 

Maak kennis met de Bestuurscommissie Werk (BCW)