Maak kennis met de Bestuurscommissie Werk (BCW)

WerkBedrijf is een arbeidsbemiddelingsbedrijf, ontstaan uit een samenwerking tussen 7 gemeenten. Wij bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. Uiteraard zijn de gemeenten nauw betrokken bij WerkBedrijf, onder andere in de Bestuurscommissie Werk (BCW). De BCW bestaat uit de portefeuillehouders Werk van de 7 gemeenten, de regiomanager van samenwerkingspartner UWV en de directeur van WerkBedrijf. Wij stellen de leden van de BCW graag aan u voor. Dit keer is de beurt aan Nick Derks.

1. Wie ben je?  

Mijn naam is Nick Derks, sinds 2010 lid van de Wijchense gemeenteraad. Vanaf april 2018 ben ik wethouder. Ik ben verantwoordelijk voor de portefeuilles werk en inkomen, economie en toerisme en gemeentelijk vastgoed.  

2. Wat is je rol in de BCW en betrokkenheid bij WerkBedrijf?  

Een wethouder met de portefeuille werk en inkomen is automatisch ook lid van de Bestuurscommissie Werk (BCW). Maar mijn betrokkenheid bij WerkBedrijf gaat verder. Zo zit ik ook in het algemeen en dagelijks bestuur van de MGR. Dat is de modulaire regeling waar WerkBedrijf onder valt. Klinkt ingewikkeld, maar kortgezegd is de MGR het platform voor samenwerking en afstemming tussen de gemeenten in het Rijk van Nijmegen. Dat ik op verschillende manieren bij WerkBedrijf betrokken ben, vind ik alleen maar een voordeel. Zo ben ik goed op de hoogte van wat er speelt en kan vanuit verschillende invalshoeken kijken. Vanuit het algemeen bestuur zijn we bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de begroting. In het dagelijks bestuur zijn we bezig met, de naam zegt het al, dagelijkse bedrijfsvoering. En bij de BCW draait het meer om de dienstverlening van WerkBedrijf. We kijken daarbij goed hoe wij WerkBedrijf kunnen helpen om werkzoekenden en werkgevers nog meer aan elkaar te verbinden.     

Veel zaken pakken we gezamenlijk met de regiogemeenten op. Maar er is ook ruimte voor individuele initiatieven. Zo werken we in Wijchen met WerkBedrijf aan een marktbewerkingsplan. Dit leidt voor ons allebei tot veel inzicht in kansen voor verschillende groepen werkzoekenden. Doordat ik naast werk en inkomen onder andere ook economie in mijn portefeuille heb, kom ik bij veel bedrijven over de vloer. Dat maakt het voor mij mogelijk om deuren te openen voor WerkBedrijf. Goed om te zien dat dit al tot mooie samenwerkingen heeft geleid! 

3. Waar ben je trots op, als je kijkt naar de dienstverlening van WerkBedrijf?  
Ik ben trots op de goede onderlinge samenwerking tussen de regiogemeenten. We streven hetzelfde doel na. Dat we soms andere ideeën en opvattingen hebben over de weg daarnaartoe is juist een verrijking, zo leren we van elkaar. Als ik specifiek naar de gemeente Wijchen kijk ben ik trots op onze uitstroomcijfers. In de eerste drie kwartalen van 2019 zijn net zoveel mensen uit de uitkering gegaan als in heel 2018. Een mooi resultaat, waarbij ook de samenwerking met WerkBedrijf een belangrijke rol speelt!  

Maak kennis met de Bestuurscommissie Werk (BCW)