Maak kennis met de Bestuurscommissie Werk (BCW)

WerkBedrijf is een arbeidsbemiddelingsbedrijf, ontstaan uit een samenwerking tussen 7 gemeenten. Wij bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. Uiteraard zijn de gemeenten nauw betrokken bij WerkBedrijf, onder andere in de Bestuurscommissie Werk (BCW). De BCW bestaat uit de portefeuillehouders Werk van de 7 gemeenten, de regiomanager van samenwerkingspartner UWV en de directeur van WerkBedrijf. Wij stellen de leden van de BCW graag aan u voor. Dit keer is de beurt aan Sjef van Elk.

1. Wil je iets over jouw achtergrond vertellen? 
Mijn naam is Sjef van Elk, geboren en getogen in het prachtige Land van Maas en Waal. Ik werk al lang in bestuurlijke functies. Sinds 2010 ben ik wethouder in de gemeente Druten. Eerst had ik een andere portefeuille. Na het vertrek van mijn toenmalige collega-wethouder werd ik portefeuillehouder voor werk en inkomen, welzijn en zorg, onderwijs, kunst, cultuur en sport. 

2. Hoe kijk jij aan tegen de BCW en WerkBedrijf? 
Ik ben één van de weinige wethouders die ook in de vorige periode in de Bestuurscommissie Werk (BCW) zat. Dus ik neem enige ‘historie’ mee in onze overleggen. Zo zijn aandachtspunten die al eerder speelden opnieuw actueel. Bijvoorbeeld hoe begeleiden we statushouders en wat doen we met arbeidsmatige dagbesteding. Verder constateer ik dat sfeer en dienstverlening in een kleine gemeente anders zijn dan in een grote gemeente. Kleinschaligheid tegenover een grotere omgeving dus. Ik probeer ervoor te zorgen dat WerkBedrijf daar in zijn dienstverlening rekening mee houdt. 

3. Waar ben je trots op, als je kijkt naar de dienstverlening van WerkBedrijf? 
Het meest trots ben ik op het feit dat investeren in samenwerking echt leidt tot betere resultaten. Daar ben ik vast van overtuigd. Dat zie ik bijvoorbeeld terug in de uitstroom naar betaald werk. Die is voor Druten in de laatste jaren echt omhoog gegaan. Ook zie ik verbeteringen in hoe we met elkaar optrekken naar werkzoekenden toe. Tot slot vind ik dat WerkBedrijf zijn resultaten steeds beter zichtbaar maakt naar de raads- en burgerleden. Aan hen leg ik als wethouder uiteindelijk verantwoording af.  

Maak kennis met de Bestuurscommissie Werk (BCW)