Naambordjeswinkel biedt Jordy beschutte werkplek


Naambordjes, huisnummerbordjes en deurbellen. Klanten kunnen hiervoor via een webshop terecht bij Naambordjeswinkel in Wijchen. Dave van Kolck en Paula Francissen runnen deze onderneming samen. Maar wat als het steeds drukker wordt en het tegelijkertijd lastig is om iemand echt vastigheid te kunnen bieden? “Omdat webshops een steeds groter aandeel krijgen, wilden we er graag iemand bij”, vertelt Paula. “Dave en ik zijn ons toen gaan oriënteren en kwamen via kennissen in contact met WerkBedrijf. De consulent van WerkBedrijf schetste de verschillende mogelijkheden.” De gesprekken leverde Jordy (24) in september 2020 een leerwerkplek op bij Naambordjeswinkel. Paula: “Dat beviel van beide kanten zo goed, dat we Jordy in september 2021 hebben aangenomen. Hij heeft nu een beschutte werkplek bij ons.”

Jordy maakt naambordjes in de werkplaats. En sinds kort werkt hij op kantoor ook mee aan de opmaak van naambordjes. Paula: “Jordy heeft verschillende banen gehad. Steeds zat hij niet op de juiste plek. Het was vaak te chaotisch voor hem. Jordy komt beter tot z’n recht in een kleiner bedrijf, waar meer oog en aandacht voor hem is.” De indicatie ‘beschut werken’ maakt intensieve begeleiding mogelijk. “Juist omdat we een klein team vormen, pikken we signalen sneller op.”

Ontwikkelen van werknemersvaardigheden
"Het was in het begin best wel zoeken. Het grootste euvel zat in simpele dingen, zoals op tijd komen. Of afspraken rondom pauzes. Werknemersvaardigheden als deze bezat Jordy onvoldoende. Daar zijn we dan ook mee begonnen. WerkBedrijf heeft vanaf het begin een jobcoach ingezet om ons hierbij extra te ondersteunen.”

De basis als uitgangspunt
“We zijn echt met een basis begonnen qua werkzaamheden. Simpele dingen, zoals een dagindeling maken en structuur inbouwen. Dat zijn we uit gaan bouwen. We hebben hier echt de tijd voor genomen.”

Sinds kort heeft Jordy er een extra werkdag bij. “De medewerker die zich bezighield met de opmaak van de naambordjes vond een andere baan. We hebben toen samen met Jordy en zijn jobcoach gekeken of dit iets voor hem kon zijn. Dat bleek het geval. Dave en ik leren hem nu werken met Illustrator. We pakken dat heel rustig aan. En we werken daarbij nauw samen met de jobcoach vanuit WerkBedrijf.”

De rol van de jobcoach
“Iemand een beschutte werkplek bieden kost echt tijd en energie. Zeker in het begin. Maar het is heel mooi om te zien dat iemand kan groeien. Vooral iemand die het zelf van tevoren niet had verwacht. Dat er dan meer uitkomt, dat geeft echt energie. Het is soms twee stappen vooruit, één achteruit. Maar als je met iemand te maken hebt die laat merken dat hij graag wil, dan ben je natuurlijk bereid om daar wat voor over te hebben. Wanneer wij vastlopen in onze communicatie naar hem, kunnen we altijd terugvallen op zijn jobcoach. Zij kan Jordy door haar ervaring nét op een andere manier benaderen dan dat wij dat kunnen. Ze stelt precies de juiste vragen. Of ze maakt een tekeningetje om iets helder te krijgen. Op deze manier versterken we elkaar op een mooie manier. Het is een supermooie match geworden!”

Beschut werken
Beschut werk biedt werk in een veilige omgeving. Het is bedoeld voor mensen die (nog) niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Zij hebben extra begeleiding en/of aanpassingen nodig op de werkplek. Er is zo veel aanpassing nodig dat niet van een ondernemer mag worden verwacht dat hij dit zelf organiseert. Ondernemers krijgen daarom ondersteuning van WerkBedrijf.

Naambordjeswinkel biedt Jordy beschutte werkplek