Onderhandelaarsresultaat cao Aan de Slag

CNV en FNV namens de werknemers en de VNG en Cedris namens de werkgevers zijn op 10 februari 2021 een onderhandelaarsresultaat overeengekomen voor een nieuwe cao: de cao Aan de Slag. Een cao speciaal voor werknemers met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Zij werken met behulp van loonkostensubsidie bij een gemeente of een gemeenschappelijke regeling, zoals WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.

Sociale partners willen dat met de cao deze mensen kunnen groeien in hun (persoonlijke) ontwikkeling en loopbaan. En hun een springplank bieden naar vast werk, bij voorkeur bij een reguliere werkgever met een vast contract. Deze cao is dan ook een doorstroom-cao met eenvoudige maar fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een vangnet mocht er geen passend werk zijn bij een reguliere werkgever. Met deze cao verwachten sociale partners duidelijkheid - en daarmee rust - te bieden aan werknemers, die vallen onder de cao Aan de Slag én aan hun werkgevers.

Sociale partners gaan over dit onderhandelaarsresultaat zo spoedig mogelijk hun leden raadplegen en melden elkaar uiterlijk 1 juni 2021 de uitkomst hiervan. Namens de werkgevers zullen gemeenten (via de VNG) en WerkBedrijf (via Cedris) in het Rijk van Nijmegen worden geraadpleegd. WerkBedrijf deelt binnenkort zijn standpunt over de cao Aan de Slag. Dit doen we in overleg met de gemeentelijke adviseurs.  

Onderhandelaarsresultaat cao Aan de Slag