Persoonlijk contact is het sleutelwoord voor Doe je mee


1. Kun je wat vertellen over het project Doe je mee?

Doe je mee is een project waarmee Gemeente Nijmegen en WerkBedrijf in november 2021 zijn gestart. De bedoeling is dat we de komende twee tot drie jaar een groot deel van de bijstandsgerechtigden uitnodigen voor een of meer gesprekken. We voeren deze gesprekken bewust vanuit een andere locatie (Bedrijvencentrum Groenestraat), zodat mensen zich vrijer voelen om het gesprek te voeren. In deze gesprekken onderzoeken we of iemand ondersteuning nodig heeft op een of meerdere leefgebieden (werk, leren, participatie, financiële situatie, wonen en gezondheid). Of dat iemand nog stappen kan zetten bijvoorbeeld richting vrijwilligers(werk) of sport. Zodra helder is welk vervolg nodig is, dragen we de bijstandsgerechtigde over naar de juist organisatie.  

2. Waarom is er gekozen voor dit project?
Het doel van Doe je mee is om met meer bijstandsgerechtigden persoonlijk in contact te komen en te bespreken of ze nog stappen kunnen zetten. Bijkomend doel is dat de gemeente door Doe je mee hun bijstandsbestand in beeld krijgt.  

3. Jullie zijn nu een half jaar aan de slag, hoe kijk je daar op terug?
Er is hard gewerkt het afgelopen half jaar. We hebben een locatie gezocht en ingericht, een nieuw team samengesteld, systemen ingericht, communicatiemiddelen ontworpen en samenwerkingsafspraken met de gemeente gemaakt. De consulenten zijn allemaal getraind in Krachtwerk. Een methodiek die erop gericht is om mensen te ondersteunen in hun eigen proces van herstel zodat ze weer meedoen, erbij horen, ertoe doen en kunnen zijn wie ze willen zijn. Natuurlijk hebben we de nodige opstartproblemen gehad, maar inmiddels staat er een goed lopend enthousiast en gedreven team.  

4. Kun je wat vertellen over de resultaten tot nu toe?
We hebben inmiddels 560 bijstandsgerechtigden een vervolgadvies gegeven. We komen pittige casuïstiek tegen. Gelukkig merken we dat veel bijstandsgerechtigden de zorg al geregeld hebben. Bij zo’n 7% van de bijstandsgerechtigden was dat nog niet het geval en gaat de klantmanager dit alsnog doen. 13% is verwezen naar een Participatiecoach voor een traject naar vrijwilligerswerk of sociale activering. 8% gaat naar WerkBedrijf. Verder zijn er bijstandsgerechtigden die 2 keer niet op de afspraak verschenen (13%), of aangaven geen afspraak te willen (16%). Zij krijgen nog een uitnodiging van de klantmanager voor een gesprek om te onderzoeken wat er aan de hand is.  

5. Wat vind jij de meerwaarde van dit project?
Dat mensen zich gehoord voelen. We krijgen veel positieve feedback op de gesprekken die we voeren. Zoals “Ik heb eindelijk het gevoel (na 18 jaar) dat ik een keer geholpen wordt”, "Blij dat ik op mijn 50e nog de kans krijg me nuttig te voelen”. En dat tot nu toe ruim 150 bijstandsgerechtigden door onze inzet daadwerkelijk vervolgstappen zijn gaan zetten. Door vrijwilligerswerk te gaan doen, een traject bij WerkBedrijf te gaan volgen of eindelijk de zorg te gaan regelen die ze nodig hebben.  

6. Hoe zie jij de toekomst van Doe je mee?
Het Doe je mee project duurt drie jaar. Dus voorlopig zijn we nog volop bezig met het voeren van gesprekken. We starten binnenkort ook  met Doe je mee in Mook en Middelaar, Beuningen en Druten. Ik hoop dat we nog veel bijstandsgerechtigden kunnen motiveren om nieuwe stappen te gaan zetten.  

Persoonlijk contact is het sleutelwoord voor Doe je mee