Regio in Beeld Rijk van Nijmegen: Impact coronacrisis arbeidsmarkt


De coronacrisis heeft impact op de arbeidsmarkt, ook in het Rijk van Nijmegen. In de publicatie
Regio in Beeld leest u meer over deze impact op de werkgelegenheid in onze regio. Daarmee biedt het inzichten voor gemeenten, werkgevers(organisaties), werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, sectororganisaties, regionale samenwerkingsverbanden en UWV.

Gevolgen coronacrisis
Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt komen in tijden van crisis en groeiende werkloosheid verder op afstand te staan. Nieuwe technieken worden versneld ingevoerd, om werken op afstand mogelijk te maken en/of de productiviteit te verhogen. Door deze ontwikkelingen neemt de schaarste aan personeel in zijn algemeenheid af, terwijl tegelijkertijd vacatures voor veel beroepen moeilijk vervulbaar zijn. Daarbij gaat het vooral om technische en ICT-beroepen en beroepen in de zorg en het onderwijs. Aandacht voor competenties en inzet van scholing helpen om kansen te benutten en knelpunten te verkleinen.

Uitdagingen
Wethouder Petra Molenaar verwoordt de uitdagingen als volgt: ‘Een jaar geleden hadden we niet kunnen vermoeden hoe de wereld van vandaag eruit ziet. Veel mensen leven nu in onzekerheid of ze hun baan kunnen behouden en als ze hun baan kwijtraken of ze wel weer opnieuw aan de slag kunnen. Nog bovenop de groep die al thuis zat en zo graag weer aan het werk wil. Terwijl gewoon mee kunnen doen in onze samenleving misschien wel belangrijker dan ooit is. Gelukkig liggen er ook kansen, bijvoorbeeld in sectoren waar extra werk is. Aan ons de taak om door goede samenwerking die kansen te pakken.’

Regio in Beeld Rijk van Nijmegen: Impact coronacrisis arbeidsmarkt