‘Voor iedereen een passend traject naar werk’

Zorgen dat jongeren niet thuis komen te zitten. Dat is het doel van WerkBedrijf en ROC Nijmegen  in het project Route naar Arbeid bij de Entree-opleiding. Samen zorgen ze voor een soepele overgang van opleiding naar werk of een vervolgopleiding. Zodat jongeren niet ineens zonder geld komen te zitten. Deze gezamenlijke aanpak is zo succesvol dat het project Route naar Arbeid binnen heel ROC Nijmegen wordt geïmplementeerdDanny Hajematraject- en stagebegeleider bij de Entree-opleidingen“Het is mooi om te zien dat een aanpak waarmee we klein begonnen zo goed werkt dat die een breed vervolg krijgt. 

“We laten niemand los” 
Danny: “Ruim 2 jaar geleden zijn we gestart met Route naar Arbeid. We wilden voorkomen dat jongeren thuis kwamen te zitten. Dan gaat het bijvoorbeeld om jongeren die stopten met de Entree-opleiding. Of die na het behalen van het niveau 1 diploma niet konden doorstromen naar niveau 2. Dit zijn vaak kwetsbare jongeren, waar al het een en ander speelt. Het laatste wat je wilt is dat ze zonder geld en toekomstperspectief thuis komen te zitten. Een snelle doorstroom naar werk of een ander opleidingstraject kan veel problemen voorkomen. Hoe we dat invullen is maatwerk. We bieden iedereen een passend traject naar werk. Daarom is WerkBedrijf al in een vroeg stadium betrokken. 

Binnen ROC heb ik veel contact met de jongeren die dreigen uit te vallen. Ik ga met ze in gesprek, probeer samen scherp te krijgen wat ze willen en waar ze goed in zijn. Maar ik help ze ook praktisch, met het maken van een cv of het aanvragen van een indicatie bijvoorbeeld. Gaat de jongere niet verder binnen het ROC, dan haken we WerkBedrijf al vroegtijdig aan. Dat zorgt voor een zogenaamde warme overdracht, zodat niemand tussen wal en schip raakt. We laten niemand zomaar los.”

Uitbreiding Route naar arbeid
Danny: “Binnen alle ROC-opleidingen zijn er jongeren met extra ondersteuningsbehoeften. Dat beperkt zich niet tot de Entree-opleiding. Omdat onze aanpak zo goed werkt is er een project gestart om Route naar Arbeid door te ontwikkelen binnen het hele ROC.” Projectleider hiervan is Leonie Groenewald. Zij is onlangs gestart met het opzetten van de contouren van het ambitieuze project. 

Leonie: “We zitten nog in de opstartfase, maar de potentie is duidelijk. Route naar Arbeid moet echt de verbinding zijn tussen opleiding en werk. We willen de jongeren in een eerder stadium in beeld krijgen, zodat we al tijdens de opleiding de samenwerking kunnen zoeken met externe partners zoals WerkBedrijf. Ook moet er in de opleidingsprogramma’s meer aandacht komen voor werk. Danny: “Het is mooi om te zien dat wat we klein zijn begonnen bij de Entree-opleidingen nu breed gedragen wordt.” Leonie vult aan: “Uiteindelijk moet Route naar Arbeid geen los project meer zijn, maar een integrale werkwijze binnen onze organisatie.”

Minder uitval tijdens corona!
Corona heeft ook binnen ROC een grote impact. Danny: “Bij de Entree-opleidingen hebben we veel studenten met een vluchtelingenachtergrond. Die zijn de Nederlandse taal vaak nog niet goed machtig. Dan is onderwijs op afstand echt een uitdaging. Net als de begeleiding die ik ze normaal gesproken geef. Docenten en alle ondersteunende diensten werken er hard aan om, ondanks het onderwijs op afstand, de verbinding te houden met de studenten. 

Gelukkig mogen ze nu weer om de week naar school. De meesten zijn daar al heel blij mee. Ze zien hun vrienden weer en zitten minder thuis. En wij zijn blij weer beter zicht op ze te hebben. Gek genoeg zien we tot nu toe minder uitvallers dan andere jaren. Dat komt waarschijnlijk omdat ze nu langer mogen doen over hun opleiding. Ik hoop dat dit ze genoeg lucht en tijd geeft om hun opleiding goed af te ronden.” 

 

 

‘Voor iedereen een passend traject naar werk’