Samen helpen we jongeren op weg naar school of werk


Voor jongeren ligt de wereld open: studeren, werken… Alles lijkt mogelijk. Wat nu als dat niet zo vanzelfsprekend is? Als je een mentale of fysieke beperking hebt bijvoorbeeld? Als het in je leven niet allemaal op rolletjes loopt of je op school je draai niet vindt? WerkBedrijf Rijk van Nijmegen biedt ondersteuning aan jongeren tussen de 18 en 27 jaar om aan het werk te komen of naar school te gaan. Ruim een derde van de mensen die in de dienstverlening zit bij WerkBedrijf zijn jongeren. Er is samenwerking nodig om hen een plek te geven op de arbeidsmarkt. Niet alleen met onderwijspartners en maatschappelijke partners, ook de inzet van werkgevers is onmisbaar. 

Sarah Detaille is Associate Lector Arbeidsmarkt & Onderwijs bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Zij doet onder andere onderzoek naar het gat tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. “We kijken bijvoorbeeld naar jongeren zonder startkwalificatie. Dat wil zeggen zonder een diploma op havo-, vwo- of mbo-2-niveau. Zij zijn vaker werkloos dan jongeren met een startkwalificatie. Bij jongeren met een migratie-achtergrond ligt dat aantal nog hoger. De vele projecten gericht op het behalen van een startkwalificatie zijn dus erg belangrijk. Aan de andere kant zou ik graag zien dat we ons minder richten op diploma’s. Ik zou meer kijken naar competenties: vaardigheden, talenten, ervaring en kennis.”

Leren in de praktijk
“Dat begrijp ik helemaal”, reageert Christine Breedveld, consulent bij WerkBedrijf. “Ik zie dagelijks dat een diploma niet voor alle jongeren haalbaar is. En dat is echt zonde. Want ook deze jongeren verdienen een plek op de arbeidsmarkt. En ook zij hebben vaardigheden die op de arbeidsmarkt nodig zijn.” Christine en Sarah zien veel winst in het opleiden in de praktijk. “We moeten nog veel meer inzetten op leerbanen. En dat zou flexibeler in te zetten moeten zijn. Dan kunnen jongeren door middel van deelcertificaten hun diploma halen. Er is nu ook een pilot met de praktijkroute. Hierbij vindt het onderwijs vrijwel geheel plaats binnen de bedrijven. Echt leren in de praktijk dus. Wij verwachten dat zo een diploma halen voor meer jongeren haalbaar is.”

Investeren is nodig
Sarah: “Werkgevers zullen door de krapte op de arbeidsmarkt nog meer moeten investeren in personeel. Dan heb ik niet alleen over salaris. Minstens zo belangrijk is het investeren in de begeleiding van jongeren. Leer ze het vak en leer ze een goede werknemer te zijn. Dat vraagt tijd, geduld en inzet van je team. Maar het geeft je wel de kans om werknemers al vroeg aan je te binden. Een grote winst in de arbeidsmarkt van nu.”

Verschillende routes

“Jongeren komen via verschillende routes bij WerkBedrijf terecht,” vertelt Christine. “Ze melden zichzelf aan. Of ze worden aangemeld door de gemeente of hulpverlening. Ze komen ook bij ons via het voorbereidend speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en leerplicht. Diverse achtergronden en problemen dus. Onze ondersteuning is daarom echt maatwerk. Veel jongeren hebben al een hoop negatieve ervaringen. Dat heeft invloed op hun zelfbeeld en maakt het lastig om te bepalen: wie ben ik en wat wil ik? Daarbij proberen we ze te helpen. Vaak heeft iemand allerlei verschillende problemen in het leven. Dan schakelen we met de betrokken instanties. Want die problemen kunnen een belemmering zijn om naar school of aan het werk te gaan.”

Ook ondersteuning voor hoger opgeleiden

Christine: “Bij WerkBedrijf zien we ook hoger opgeleide jongeren. Vaak wordt gedacht dat je makkelijk werk vindt als je goed kunt leren. Toch hebben ook zij daar vaak hulp bij nodig.” Sarah vult aan: “Met het project Werklab willen we voorkomen dat studenten met een ondersteuningsbehoefte uitvallen. En we helpen hen met de stap naar een stage of eerste werkplek. In het project werken het onderwijs, UWV en WerkBedrijf nauw samen. Een succesvol voorbeeld van brede samenwerking in de regio!

Dit artikel komt uit het WerkBedrijf-magazine Meer dan werk. Hierin leest u onder andere over met wie wij samenwerken om kansen voor werkzoekenden te creëren. En hoe we dat doen. We brengen een aantal van ‘onze’ ondernemers in beeld. En we geven onze werkzoekende kandidaten en SW-medewerkers een gezicht. Voor hen maken we ons sterk, om ze een (werk)plek te geven in onze maatschappij. 

Samen helpen we jongeren op weg naar school of werk