Samen in het snoepgoed werkt duurzaam en inclusief

Lang en Breed
Look-O-Look en WerkBedrijf werken al zo’n 16 jaar samen, al heette WerkBedrijf toen nog Breed. De samenwerking startte in 2005. Een kleine groep mensen verpakte handmatig snoep bij Breed in Nijmegen. In 2006 werd besloten de samenwerking verder uit te breiden, maar dan op locatie in Andelst. De personeelsaantallen en efficiency namen toe en uiteindelijk verpakten zo’n 150 mensen 3,5 miljoen zakjes snoep op jaarbasis. De samenwerking bleek succesvol. Om die langdurig en ook financieel succesvoller voort te kunnen zetten was ‘huisvesting’ inclusief alle faciliteiten voor de Breed-medewerkers in het eigen pand van Look-O-Look nodig. De nodige aanpassingen en verbouwingen van het pand volgden en in mei 2008 zijn de mensen van Breed verhuisd. Na een tijdje had iedereen zijn draai gevonden en verliep de samenwerking zeer goed. Look-O-Look was tevreden: de ‘in-huis’ inpakwerkzaamheden en de flexibiliteit van werken maakten snel schakelen mogelijk. In 2009 werd de samenwerking verder geformaliseerd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.

Niet meer in de breedte maar echt samen werk bedrijven
In 2016 is WerkBedrijf Rijk van Nijmegen opgericht en ging Breed daarin op. Veel veranderingen, maar de goede samenwerking met Look-O-Look bleef. Wel werd er in goed overleg nagedacht over de beste manier, voor zowel Look-O-Look als WerkBedrijf, maar zeker ook voor de medewerkers. De meesten van hen zijn werkzaam binnen de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en hadden in Andelst een zogenaamde ‘beschutte’ werkplek. ‘Werken op locatie’ was de aanduiding voor de werkvorm van deze SW-medewerkers. En juist die locatie ging veranderen voor een groot deel van hen. 

In het kader van plannen voor het opzetten van een groepsdetachering verhuisden namelijk 80 medewerkers van Andelst naar het pand van WerkBedrijf aan de Boekweitweg. De productiehallen daar waren na een verbouwing helemaal up to date en werden voor een groot deel gevuld met bergen Look-O-Look snoep en pizzadozen. Ondanks het vooruitzicht van nieuwe frisse werkplekken in Nijmegen, vonden veel medewerkers het idee van de overgang toch lastig. Ze waren verknocht aan hun werkplek in Andelst. Maar al gauw na de verhuizing was iedereen tevreden.

Eenheid zorgt voor verdubbeling
In 2018 is gezamenlijk besloten om van ‘werken op locatie’ over te gaan naar een groepsdetachering in Andelst. Dit past het beste in de toekomstvisie van beide organisaties. Raymond Nieuwold, productiemanager bij Look-O-Look, ziet duidelijke verschillen sinds het overgaan op een groepsdetachering. “Eerder was het meer een bedrijf in een bedrijf. En dat is nu een eenheid geworden. Er zijn nu geen gescheiden voorzieningen meer zoals in het verleden.

Ik kijk continu hoe we verder kunnen verbeteren. Dat kan zitten in machines of processen. Maar natuurlijk ook in mensen. We kijken goed naar wat medewerkers wél kunnen. Dat het zijn vruchten afwerpt mag duidelijk zijn. Mensen hebben meer plezier in hun werk. En ik zie ook dat op sommige plekken de productie is verdubbeld. Niet omdat we de mensen sneller of harder laten werken. Maar omdat we het slimmer doen!”

Samen sterk de toekomst in
Deze samenwerking loopt prima. Iedereen doet waar die goed in is. Look-O-Look stuurt de medewerkers aan op de werkvloer en WerkBedrijf zorgt voor de begeleiding ‘eromheen’. De SW-medewerkers worden als reguliere krachten gezien. Er is meer aandacht voor hun competenties en deze worden ook beter benut. Ze hebben meer afwisseling in hun werk en groeien daar ook in. 

Op dit moment wordt de inzet van kandidaten (werkzoekenden) vanuit de Participatiewet via WerkBedrijf bij Look-O-Look besproken. Als aanvulling op de al aanwezige SW-medewerkers. Look-O-Look toont zich al 16 jaar een duurzame werkgever die laat zien dat inclusief ondernemen en economisch resultaat prima samengaan. 

Samen in het snoepgoed werkt duurzaam en inclusief