Samen oplopen in een gezamenlijke opgave

Voor woningcorporatie Talis, met woningen in Nijmegen en Wijchen, is het geen opgave: het verwelkomen en aan de slag gaan met nieuwe collega’s vanuit de Participatiewet. In deze wet en in de Wet banenafspraak liggen ambities en doelstellingen voor de toekomst vanuit de overheid vast. Vanaf 2025 heeft de Wet banenafspraak een verplichtend karakter. Talis heeft die doelstellingen al sinds de invoering van deze wet in 2015 in haar beleid opgenomen. Vanuit de samenwerking met WerkBedrijf Rijk van Nijmegen zijn nieuwe collega’s duurzaam aan de slag bij Talis. Dit samen oplopen resulteerde afgelopen donderdag in het gezamenlijk ondertekenen van een SROI-overeenkomst. Bestuurders Ronald Leushuis namens Talis en Ina Hol namens WerkBedrijf maakten formeel afspraken over de toekomstige invulling van Social Return On Investment ofwel sociaal ondernemerschap. Het bestendigen van een aanpak die nu al goed werkt, voor nu en in de toekomst.

Inclusief werkgeverschap bij Talis

In 2015 werd de Participatiewet ingevoerd. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt weer duurzaam aan het werk komen. Weer kansen krijgen en kunnen werken brengt naast het kunnen verdienen van een eigen inkomen zoveel meer. Binnen Talis past het in hun beleid van inclusief werkgeverschap.  Het brengt niet alleen gemotiveerde werknemers, maar vooral ook een werknemersbestand dat een betere afspiegeling is van de maatschappij. Dat werkt voor alle medewerkers prettig en voegt waarde toe. Talis staat letterlijk in de maatschappij en dat draagt bij aan de taakstelling en ambities van de woningcorporatie. Binnen Talis zijn op dit moment 12 medewerkers in dienst die zijn uitgestroomd uit de dienstverlening van WerkBedrijf. Dat aantal ligt zelfs hoger dan het aantal waar de wetgeving Talis in 2025 toe verplicht. De gekozen aanpak werkt!

SROI-specialisme vanuit WerkBedrijf

Als uitvoerder van de Participatiewet en specialist op het gebied van SROI werkt WerkBedrijf toe naar het moment waarop de Wet banenafspraak een verplichtend karakter krijgt.  Zo adviseert Niels Veen, als adviseur SROI bij WerkBedrijf, onder andere Talis, andere woningcorporaties en hun onderaannemers in bouw en onderhoud over hoe SROI ingevuld en gemonitord kan worden. “Het werkt als je de doelstelling omarmt zoals Talis dit doet. Zij hebben vanaf de invoering van de wet een jobcoach vrijgemaakt voor het succesvol begeleiden van deze medewerkers. En ze hebben door aanpassing van bestaande functies kansen gecreëerd. Het resultaat brengt niet alleen de nieuwe medewerkers perspectief, ook de organisatie en al haar medewerkers plukken er de vruchten van.“, aldus Veen.

Samen oplopen in een gezamenlijke opgave