Simpel switchen van dagbesteding naar werk

De arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen hanteert sinds 2019 de aanpak Op weg naar werk, waarbij arbeidsmatige dagbesteding op een andere manier is ingevuld. Er is een duidelijke ontwikkellijn uitgestippeld, zodat mensen met een arrangement stappen kunnen maken.

Met succes. Vanuit arbeidsmatige dagbesteding stromen nu meer kandidaten door naar betaald werk, vrijwilligerswerk of een opleiding. Een mooi voorbeeld hiervan is Stijn, die, na een Op weg naar werk traject, nu fulltime aan de slag is: https://lnkd.in/eKbXzWWV

Onze aanpak en resultaten in het Rijk van Nijmegen zijn opgenomen in de handreiking ‘Simpel switchen van dagbesteding naar werk (2021)’, gepubliceerd door De Programmaraad. In dit praktische boekje vertellen de gemeenten Almere, Amsterdam en Oss en de regio Rijk van Nijmegen hoe zij ervoor zorgen dat mensen op een goede manier een overstap kunnen maken tussen dagbesteding en werk.

In de pdf vindt u de bijdrage over het Rijk van Nijmegen. De volledige uitgave vindt u hier: https://lnkd.in/edGMJXWU

Simpel switchen van dagbesteding naar werk
Joyce  Geurts

Meer weten over deze publicatie? Neem contact op met

Joyce Geurts