Simpel werkt beter!

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) concludeerde kort geleden dat het niet is gelukt om zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Met andere woorden, de Participatiewet werkt niet. En dit is, helaas, waar. Bij WerkBedrijf doen we elke dag hard ons best de match tussen werkgever en werkzoekende tot stand te brengen of te houden. Dit lukte in 2019 in bijna 4.000 gevallen. En toch, er zijn in onze regio nog steeds ongeveer 12.000 werkzoekenden*, die al een lange tijd niet deelnemen aan het arbeidsproces.

In mijn visie zijn er twee redenen voor het niet-slagen van de Participatiewet. Eén: hoe de publieke arbeidsbemiddeling is vormgegeven. En twee: hoe de overheid de Participatiewet heeft ingericht. Werkgevers maken voor het werven van personeel gebruik van allerlei kanalen. Publieke arbeidsbemiddelingsorganisaties, zoals ons WerkBedrijf en UWV WerkBedrijf, zijn voorbeelden van zo’n kanaal. Het zou beter zijn de verschillen tussen die kanalen, in het belang van werkzoekenden én werkgevers, op te heffen. De Participatiewet is een woud van woorden en regelingen, waar werkzoekenden, werkgevers en ook wij in dreigen te verdwalen. 

Vanuit onze visie: iedereen is van waarde, mag een werkzoekende gewoon een mens zijn, die op zoek is naar werk. Zonder etiket en met talent! En de werkgever mag bepalen wat hij over heeft voor dit talent en de bijbehorende arbeidsproductiviteit. Zo werkt dat in de arbeidsmarkt. Ook voor die zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt. Deze term mag wat ons betreft trouwens verdwijnen.

Onze keuze zou zijn om te streven naar één simpele regeling voor werkzoekenden en werkgevers. Geef daarbij de professionals de handelingsruimte om een verbintenis te maken tussen werkzoekende en werkgever. Simpel de juiste match maken, zodat we een ieders waarde kunnen benutten.

Ina Hol
Directeur WerkBedrijf

Bron: Regio in Beeld UWV Rijk van Nijmegen, peildatum eind 2018 (geregistreerde Bijstand)

Simpel werkt beter!