Social Return on Investment

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen faciliteert zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij het invullen van de Social Return verplichting. Dat doen we met name op de volgende gebieden: levering (tijdelijk) personeel, advisering en monitoring van de verplichting. Een gespecialiseerd Social Return team houdt zich bij WerkBedrijf daarmee bezig.

Mensen aan het werk
Het afgelopen jaar nam het Social Return team 148 aanbestedingen uit onze arbeidsmarktregio in behandeling. Het ging om zeer diverse opdrachten, bijvoorbeeld aanbestedingen in het zorgdomein, zoals huishoudelijke hulp, beschermd wonen en arbeidsmatige dagbesteding. Ook aanbestedingen in de infrastructuur kwamen aan bod, zoals de aanleg van snelfietsroutes en het bouwrijp maken van gebieden in Nijmegen-Noord. Op veel van deze aanbestedingen heeft WerkBedrijf medewerkers voorgedragen. Uiteindelijk werkten er in het Rijk van Nijmegen 428 kandidaten door toepassing van Social Return.

Wat is Social Return On Investment?
Social Return On Investment zijn afspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over het leveren van een maatschappelijke bijdrage als voorwaarde bij opdrachten. Hierbij gaat het om inkoop of aanbesteding van werken, diensten en leveringen. Het doel van SROI is om zoveel mogelijk mensen, die zelfstandig niet of moeilijk aan werk komen, aan werk of werkervaring te helpen. Het gaat hierbij meestal om betaalde werkplekken. Hiervoor wordt een percentage van de opdrachtwaarde overeengekomen.

Social Return on Investment
Meer weten over Social Return? Neem contact op met: