Social Return On Investment (SROI)

WerkBedrijf faciliteert zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij het invullen van de Social Return verplichting. Dit doen we door het leveren van (tijdelijk) personeel en advisering over en monitoring van de verplichting.

Wat is SROI?
SROI staat voor afspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over het leveren van een maatschappelijke bijdrage als voorwaarde bij opdrachten. Hierbij gaat het om inkoop of aanbesteding van werken, diensten en leveringen. Het doel van SROI is om zoveel mogelijk mensen, die zelfstandig niet of moeilijk aan werk komen, aan werk of werkervaring te helpen. Het gaat meestal om betaalde werkplekken. Hiervoor wordt een percentage van de opdrachtwaarde overeengekomen.

Social Return: zo kan het óók
Er is van alles mogelijk op het gebied van Social Return. Samen met Douwe Egberts organiseerden we een barista-opleiding voor werkzoekenden. Een voorbeeld dat Social Return ook op andere manieren ingevuld kan worden. Meer informatie over SROI? Neem dan contact op met Sander van Haren, coördinator SROI, s.van.haren@wbrn.nl.

Social Return On Investment (SROI)