Subsidie generieke werkgeversvoorziening

Wanneer u werknemers met een arbeidsbeperking voor langere tijd in dienst wil houden of nemen, zijn er soms aanpassingen nodig binnen uw bedrijf. Zulke aanpassingen kunnen duur zijn, zeker als het om meerdere werknemers gaat. Met het ‘experiment generieke werkgeversvoorziening' wil het kabinet ondernemers met een subsidie helpen deze aanpassingen te doen. Hierdoor kunt u meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen en houden. U kunt tot en met 30 juni 2022 een aanvraag voor de subsidie indienen.

Meer informatie leest u hier.


Subsidie generieke werkgeversvoorziening