’t Draait om de mens


Op 1 januari 2025 lopen de huidige overeenkomsten af met aanbieders voor Op Weg Naar Werk. Om ervoor te zorgen dat onze aanpak voor Op Weg Naar Werk blijft aansluiten bij de wensen en behoeften, nemen we deze onder de loep. Dit doen we sinds dit voorjaar in het programma ’t Draait om de mens. We bekijken wat er goed gaat én wat er beter zou kunnen. We doen dit samen met de mensen voor wie wij dagbesteding organiseren, aanbieders, regiogemeenten, het Regionaal Ondersteuningsbureau en WerkBedrijf. Het doel is te behouden wat er al goed gaat en focus te hebben op het verbeteren en versimpelen van onze aanpak. 

Kerngroep 
Begin juli vond de aftrap plaats. Met een mooi effect: er is beweging, we zijn met elkaar in gesprek en er melden zich steeds meer mensen om de ontwikkelingen te volgen. En er is een kerngroep samengesteld. De leden leveren een actieve bijdrage en nemen de inzichten vanuit de deelnemers en de eigen organisatie mee. Ook informeren de leden van de kerngroep hun eigen achterban. De Processpecialisten bewaken de stem en input van de mens. De kerngroep bestaat uit:  

* Jasper Ras - ICT Maatwerk                       
* Sjoerd Ouwens - Pluryn
* Jos de Roos - Ruud’s Rugzak                 
* Ingrid Janssen - Regiogemeenten
* Lonneke Wilbers - Stadsboom               
* Siemen de Jong - Regionaal Ondersteuningsbureau
* Monique Dibbelink - Driestroom              
* Joyce Geurts - WerkBedrijf Rijk van Nijmegen
* Nienke Holzmann - de Processpecialisten 

Niet stilgezeten in de zomer  
De kerngroep heeft afspraken gemaakt over de opdracht, samenwerking, vertegenwoordiging en het informeren van de achterban. Ook zijn er in de zomerperiode werkbezoeken afgelegd. Het doel van deze werkbezoeken was om een beeld te krijgen van hoe arbeidsmatige dagbesteding eruitziet en om deelnemers en aanbieders vragen te stellen. Daardoor hebben we zicht gekregen op wat er goed gaat en willen behouden.  

Wat zijn de volgende stappen? 
In september en oktober maakt de kerngroep klantreizen en service blueprints. Met een klantreis brengen we de dienstverlening stap voor stap in kaart. Hierdoor krijgen we een overzicht van de kansen voor het verbeteren van de dienstverlening. In een service blueprint koppelen we dat wat de ‘klant’ ervaart aan het achterliggende proces. In november delen we de resultaten met alle betrokkenen tijdens een netwerkbijeenkomst. Daarna (t/m januari 2024) bespreken we met elkaar thema’s en werken we toe naar adviezen.  

Save the date: 9 november 
We nodigen betrokkenen en geïnteresseerden graag uit voor een netwerkbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst informeren we vanuit de kerngroep over de ontwikkelingen. De netwerkbijeenkomst vindt plaats op donderdag 9 november van 16.00 – 17.30 uur bij WerkBedrijf. Aansluitend is er een borrel.  

Vragen over ’t Draait om de mens? Neem contact op met Joyce Geurts (projectleider) via tdraaitomdemens@wbrn.nl. 


’t Draait om de mens