't Draait om de mens


Op 1 januari 2025 lopen de huidige overeenkomsten af met aanbieders voor Op Weg Naar Werk (arbeidsmatige dagbesteding). Om ervoor te zorgen dat onze aanpak voor Op Weg Naar Werk blijft aansluiten bij de wensen en behoeften nemen we deze onder de loep. Dit doen we in het programma ’t Draait om de mens. Samen met de mensen voor wie wij dagbesteding organiseren, aanbieders, regiogemeenten en Regionaal Ondersteuningsbureau bekijken we wat er goed gaat en wat er beter zou kunnen. Dit doen wij onder begeleiding van de processpecialisten.  

Werken aan een advies
Tijdens de netwerkbijeenkomst in november hebben we de resultaten tot dat moment gedeeld en zijn we gestart met een verdiepingsslag op de thema’s administratie, maatwerk, contactmomenten en (her)indicatie. In de daaropvolgende weken volgden vier verdiepende gesprekken. Onder leiding van de processpecialisten en ondersteund met uitdagende werkvormen hebben we interessante inzichten, behoeften en oplossingen voor de thema's opgehaald. De oplossingen en behoeften zijn getoetst om zeker te weten dat ze daadwerkelijk bijdragen aan verbetering voor de mens. En dat is zo. 

De toets bij de kandidaten is onder andere gedaan op hun eigen beschermde werkplek aan de lunchtafel. Wij zijn als kerngroep heel tevreden met het resultaat, namelijk een advies aan de directie van WerkBedrijf met daarin concrete acties die de dienstverlening en samenwerking gaan verbeteren. Eind februari levert de kerngroep dit advies op aan de directie van WerkBedrijf.

Save the date netwerkbijeenkomst 7 maart
Uiteraard brengen we u ook graag op de hoogte van de uitkomsten van ’t Draait om de mens. Dit doen we weer met een netwerkbijeenkomst. Deze bijeenkomst is tevens de afsluiting van ’t Draait om de mens. De netwerkbijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 maart 2024 van 16.00 – 18.00 uur met aansluitend een borrel. Een uitnodiging met programma en aanmeldmogelijkheid volgt binnenkort.  

't Draait om de mens
Joyce  Geurts

Wilt u meer weten over 't Draait om de mens? Neem dan contact op met 

Joyce Geurts