Taalstages gezocht!

Per 1 januari is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. WerkBedrijf werkt veel met statushouders. Daarom hebben we onze dienstverlening op de nieuwe wet aangepast. Dit betekent dat inburgeraars een verplichte training moeten volgen. Deze training is gericht op het werken in Nederland en alles wat daarmee te maken heeft. Ook moeten zij verplicht minimaal 40 uur praktijkervaring opdoen.

Daar kunt u als ondernemer bij helpen. We zoeken vanaf de zomer talrijke taalrijke werkplekken (taalstages), waar statushouders Nederlands kunnen oefenen. Ook werkbezoeken en rondleidingen zijn voor deze doelgroep nuttig.

Wij kijken graag met u samen hoe we dit goed vorm kunnen geven. Op dit moment vragen we u om er alvast over na te denken. Goed om te weten: De inburgeraars zijn dan ook nog bezig met hun verplichte taaltraject. De komende maanden zullen we u persoonlijk benaderen. Dan wordt u gevraagd of u openstaat voor het aanbieden van een taalstage. Wellicht heeft u dan al mooie ideeën.

Natuurlijk kunt u ook zelf contact opnemen. Heeft u nu al vragen? Heeft u goede ervaringen met taalstages? Neem contact op met Astrid Van Der Kemp, teammanager bij WerkBedrijf via tel: 06 46 40 64 82 of e-mail: a.van.der.kemp@wbrn.nl.

Taalstages gezocht!