Talenten in het groen naderen de eindstreep

Online onderwijs, een drive-in om werkplekopdrachten in te leveren, een app-groep om plantenkennis te oefenen. Zo bereidt Cyriel Lendfers, docent bij CITAVERDE College, in deze crisistijd zijn leerlingen voor op het praktijkexamen voor Talent in het Groen. Dit project stoomt leerlingen klaar tot medewerker hovenier niveau 2.  

Werk geeft structuur 
Cyriel: “Talent in het Groen is een nieuw project van het Leerwerkloket, WerkBedrijf, UWV Werkgeversservicepunt, groenbedrijven en CITAVERDE, waar ik voor werk. We startten in september 2019 met 15 leerlingen. Voor 3 van hen bleek het toch niet de juiste keuze. Nu hebben we een gemotiveerde en gemêleerde groep van 12 leerlingen over. Gelukkig kunnen bijna alle deelnemers tijdens de crisis doorwerken. De structuur en ritme die het werk geeft zijn zo belangrijk, zeker voor deze groep. Het groen is een stabiele branche, met goede banenkansen.” 

Digitaal gewend 
“De sfeer in de groep is goed en de leerlingen hebben vertrouwen in elkaar. Dat maakt het nu makkelijker om onderwijs op afstand te geven. Ze werken al sinds het begin met een digitale leeromgeving, dus hebben dat goed onder de knie. Via WerkBedrijf beschikken alle deelnemers over laptops. Zo konden we snel overgaan op afstandsonderwijs. Normaal krijgen de leerlingen iedere woensdagochtend theorie en in de middag praktijk. Het praktijkonderwijs mogen we nu niet geven, maar de theorie doen we dus online. En dat gaat heel erg goed!” 

Planten kennen via app-groep 
“De crisis dwingt ons nu tot het versneld gebruik van digitale middelen. Dat is soms lastig, maar het heeft ook voordelen. Plantenkennis is bijvoorbeeld een vak dat voor veel leerlingen moeilijk is. Al die Latijnse namen in je hoofd stampen, terwijl je niet voor niets met je handen bent gaan werken … dat valt niet mee. We hebben nu een app-groep waarin ik iedere dag 1 plant behandel. Dat werkt veel beter als 1 keer in de week een heleboel planten tegelijk. Als ik een keer wat later ben met posten, krijg ik direct vragen waar het blijft. Dit neem ik zeker ook na de coronacrisis mee. Ik denk dat het online onderwijs ook een onderdeel blijft in het lespakket. Er is minder ruis, dus het werkt heel efficiënt. Maar we missen natuurlijk wel het sociale aspect.”  

Examen
Half juni is het examen voor de 12 leerlingen. Maar het is nog niet zeker of dat doorgaat. Cyriel: “We hopen vanaf 1 juni weer praktijkonderwijs te mogen geven. We zorgen dat we voor die tijd klaar zijn met de theorie, zodat we ons daarna kunnen concentreren op de praktijk. De werkplekopdrachten hebben we op een speciale manier kunnen afronden. Omdat de school dicht is, heb ik een drive-in georganiseerd. Zo konden de leerlingen hun opdrachten één voor één afgeven. Dat werkte goed. Over het praktijkonderdeel Onderhoud maak ik me weinig zorgen. Dat doen de leerlingen allemaal dagelijks tijdens hun werk. Maar bijvoorbeeld het aanleggen van straatwerk moeten we nog oefenen voor het examen. Gelukkig kan dat ook prima met meer afstand en in kleinere groepen. Hopelijk kan de hele groep dit schooljaar afsluiten met het felbegeerde papiertje. Dat hebben ze verdiend!”  

Talenten in het groen naderen de eindstreep
Angelique  Beekhuis

Weer Talent in het Groen
September 2020 gaat de opleiding Talent in het Groen voor de 2e keer van start. Wilt u als leerwerkbedrijf een bijdrage leveren? In deze flyer vindt u meer informatie. 

Angelique Beekhuis