Tips inclusief werven

Veel werkgevers die open staan voor medewerkers met een arbeidsbeperking hebben moeite om geschikte kandidaten te vinden. WerkBedrijf helpt bij het vinden van nieuwe medewerkers. Maar ook de juiste vacaturetekst is belangrijk. Hoe zorgt u ervoor dat uw vacaturetekst de juiste doelgroep aanspreekt?

1. Kijk kritisch naar het functieprofiel. Zijn alle genoemde eisen noodzakelijk? Kunt u de omschrijving beperken tot wat iemand minimaal moet kunnen om deze functie te vervullen? Kunt u ruimte laten voor iemand met een net iets ander profiel, die de taken goed kan uitvoeren?

2. Let op de leesbaarheid van de tekst. Vermijd lange zinnen, jargon en afkortingen. Kies passend woordgebruik: woorden als ‘sportief’ kunnen mensen met een beperking wellicht doen aarzelen om te solliciteren.

3. Stel motivatie boven ervaring: een flink deel van de mensen uit de doelgroep banenafspraak heeft weinig werkervaring. Door de nadruk op motivatie te leggen, wordt uw vacature inclusiever.

4. Verstrek alvast informatie over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het gebouw.

5. Beschrijf eventuele faciliteiten: aanpassingen aan de werkplek, begeleiding door collega’s.

6. Vermeld (indien van toepassing) uw voorkeursbeleid en uw motivatie daarachter.


Deze tips komen uit het WerkBedrijf-magazine Meer dan werk. Hierin leest u onder andere over met wie wij samenwerken om kansen voor werkzoekenden te creëren. En hoe we dat doen. We brengen een aantal van ‘onze’ ondernemers in beeld. En we geven onze werkzoekende kandidaten en SW-medewerkers een gezicht. Voor hen maken we ons sterk, om ze een (werk)plek te geven in onze maatschappij. 

Tips inclusief werven