“Veiligheid ervaren en vertrouwen krijgen, dat werkt!”

Christine Salters werkte als P&O ’er toen ze in 2016 binnen woningcorporatie Talis overstapte naar de functie van Jobcoach. Een nieuwe functie binnen Talis. Dit had alles te maken met de invoering van de Participatiewet in 2015. In beleid werd de keuze gemaakt stappen te zetten op dit terrein. De functie van jobcoach werd gecreëerd en Christine startte in deze nieuwe rol: ”Wij zijn een organisatie midden in de maatschappij en daar willen we in de volle breedte invulling aan geven. Inclusief en sociaal ondernemen is een speerpunt. Dat hebben we vertaald door binnen het Talis team ruimte te bieden aan nieuwe collega’s met een arbeidsbeperking en nieuwe collega’s die komen vanuit een positie met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met goede begeleiding bieden we veiligheid en geven we vertrouwen, en dat werkt!”

Starten met ‘jobcarving’

“Als jobcoach begeleid ik binnen Talis deze groep nieuwe collega’s. Ik heb wekelijks gesprekken met de nu al 12 collega’s die vanuit WerkBedrijf Rijk van Nijmegen bij ons aan de slag zijn gegaan. De functies die zij invullen zijn erg verschillend. Van assistent onderhoudsmedewerker tot gastvrouw. En van medewerker documentatie & informatievoorziening bij ons op kantoor tot assistent wijkbeheerder ‘buiten’. Maar zo konden we bij de opstart niet direct beginnen. Eerst hebben we nieuwe functies gecreëerd vanuit bestaande taken, werkzaamheden en functies. Dit ‘jobcarving’ heeft kansen gebracht voor onze nieuwe collega’s. En voor Talis levert het efficiëntie op. Iedereen is nu meer bezig met waar die goed in is en kan zich daarop richten. Op die manier aan de slag gaan en verder ontwikkelen, dat heeft ons veel opgeleverd.”

Wat nog meer in het vat zit ontwikkelen

Christine kijkt met de ervaring van de afgelopen 8 jaar positief terug op de toen gekozen aanpak. “We hebben veel kunnen leren van wat werkt en waar we oog voor moeten blijven houden. Medewerkers met een arbeidsbeperking die bij ons zijn gestart hebben bijna allemaal een vaste aanstelling gekregen. Ze zijn gemotiveerd, verzuimen weinig en zijn onze organisatie erg trouw. En elk vast contract vieren we met taart natuurlijk! We geven deze collega’s nog steeds de ruimte in wat ze doen en blijven ze waar het kan prikkelen in hun ontwikkeling, zoals we dat bij elke medewerker doen. We bekijken samen wat er nog meer in het vat zit. Daarbij blijven we natuurlijk oog houden voor de balans en draagkracht binnen teams. Dat doen we bijvoorbeeld door collega’s handvatten te geven voor de samenwerking met collega’s met een arbeidsbeperking. Hiervoor gebruiken we de Harrie Helpt-training. Dit is een korte training waarin de deelnemer opgeleid wordt tot de ideale collega van iemand met een arbeidsbeperking. We moeten er toch samen voor zorgen dat het werkt!”

 Leren van elkaar

“Wat we nu doen, zullen we blijven doen. Daar hebben we onlangs ook hernieuwde afspraken over gemaakt met WerkBedrijf in een Social Return On Investment overeenkomst. Zo blijven we als Talis werken aan sociaal en inclusief ondernemerschap. Waar ik nog mooie uitdagingen zie is in het creëren van nieuwe kansen in functies op het gebied van administratie en ondersteuning. Daarbij houd ik vast aan wat het Talis als organisatie én onze nieuwe collega’s brengt. We leren van elkaar en krijgen de klussen geklaard. Daar wordt niemand slechter van!”

“Veiligheid ervaren en vertrouwen krijgen, dat werkt!”