Werk aanbieden aan vluchtelingen uit Oekraïne

WerkBedrijf informeert gevluchte Oekraïners over werken in de regio. U bent van plan een vluchteling uit Oekraïne aan te nemen. Waar moet u op letten?

Vrijstelling van de werkvergunning

  • Vanaf 1 april 2022 mogen vluchtelingen betaald werken als ze vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie.
  • Voor vluchtelingen uit Oekraïne geldt een vrijstelling van de reguliere werkvergunning.
  • Voor vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne gelden vanaf 19 juli 2022 andere regels. Voor meer informatie adviseren wij u contact op te nemen met WerkBedrijf.
  • Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een document (een O-document of een sticker indien nodig met verlengingsbrief) van de IND waaruit blijkt dat ze verblijven op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Met deze documenten kan worden aangetoond dat de vluchteling mag werken in loondienst zonder tewerkstellingsvergunning.

Melding bij het UWV

• 2 werkdagen voor het ingaan van de arbeidsovereenkomst meldt u uw werknemer aan bij het UWV. Dit doet u met het formulier ‘Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’.
• UWV controleert en registreert de aangeleverde gegevens. Gegevens zijn beschikbaar voor de Nederlandse Arbeidsinspectie.
• 2 werkdagen na het maken van de melding kan uw werknemer starten met werken. Nadat UWV de melding heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. U hoeft dit bericht niet af te wachten.
• Niet melden is een overtreding waarvoor u als werkgever een boete kunt krijgen.
• Wijzigingen in het dienstverband (bijvoorbeeld aantal uren, andere werkzaamheden) geeft u door aan het UWV. 

Arbeidsovereenkomst
• U kunt een werknemer uit Oekraïne alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst.
• Werknemers uit Oekraïne hebben dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen, vakantietoeslag en het geldende CAO-loon (of als er geen CAO is: minimaal het minimumloon). Ook bent u verplicht deze werknemer te verzekeren tegen aansprakelijkheid en ongevallen op het werk, zoals ieder andere werknemer.
• Loonbetaling: zorg ervoor dat u het loon periodiek overmaakt op een geldige bankrekening. Geen contante betalingen. 

Vrijwilligerswerk
Voor vrijwilligerswerk gelden andere richtlijnen. Vrijwilligerswerk heeft een algemeen maatschappelijk belang en heeft geen winstoogmerk. Hiervoor moet u een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. Deze verklaring is 3 jaar geldig en geldt voor het soort vrijwilligerswerk. Het is niet nodig om voor ieder individu een aanvraag te doen. De verklaring is aan te vragen via dit formulier.

Download hier de flyer.

Werk aanbieden aan vluchtelingen uit Oekraïne
Robert  Vermeij

Voor vragen kunt u terecht bij

Robert Vermeij