Werk verzetten in de infrasector

Het begint met interesse! Dat is de insteek waarmee werkzoekenden de kans krijgen om te proeven aan werken in de infrasector. Deze sector houdt zich bezig met grond-, weg- en waterbouwprojecten, en biedt veel baankansen en mogelijkheden in het Rijk van Nijmegen. Bij opleider Inframensen in Oss kregen zeven werkzoekenden de kans om te kijken en ervaren of een baan als bijvoorbeeld grondwerker, asfaltwerker, stratenmaker of walsmachinist bij hen past. Dit gebeurde tijdens een inloopochtend die voor de tweede keer georganiseerd werd vanuit het traject Voor-Waarts. In dit traject werken Inframensen, UWV, MVO Solutions B.V., WIL Groep en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen samen.

Infra biedt baankansen

De groep werkzoekenden die de inloopochtend bezochten bestond uit nieuwkomers in de sector, maar ook uit ervaren krachten die weer aan de slag willen. Ze werden door onder andere Ton Antens van Inframensen Zuid meegenomen in ontwikkelkansen en beroepen. In de infrasector is nu en in de toekomst veel werk te verzetten. Onderdeel van de opzet van deze inloopochtend is ook vooral dat deelnemers een beeld te krijgen van de praktijk. Zo schetste Guus Franssen van Asfaltbouw uit Middelaar met voorbeelden uit de praktijk een beeld van het werk in de wegenbouw.

Meters maken door te proberen

Tijdens de inloopochtend gingen de werkzoekenden ook zelf aan de slag. In oefenopstellingen konden ze zelf proberen hoe dat nou werkt op een graafmachine. Of hoe je een straat vakkundig en snel dichtstraat. Peter Postma, directeur van Inframensen, gaf eerder desgevraagd al aan dat zelf aan de slag gaan werkt. Daarmee ontstaat enthousiasme. Als dat enthousiasme omgezet wordt door in de praktijk aan het werk te gaan en van daaruit bij te leren, dan worden er meters gemaakt.

Snel aan de slag

De inloopochtend is praktisch, doelgericht én levert resultaat. Na de eerste inloopochtend zijn er werkzoekenden naar werk in de infrasector begeleid. Ook deze tweede editie levert naar verwachting ook voor diverse deelnemende werkzoekenden snel een nieuwe start bij een infrabedrijf in Rijk van Nijmegen op. Deelnemende partijen kijken dan ook uit naar een vervolg.

 

Werk verzetten in de infrasector