WerkBedrijf online

Ooonze medewerkers werken in deze periode thuisFysieke begeleiding van onze werkzoekenden zit er dus even niet in. Hoe onderhouden we dan het contact? En hoe zit het met trainingen en workshops? Trainer en opleidingskundige Alies-Willemien van Dockum en consulent Semra Boga vertellen hoe zij dat ervaren. 

Alies-Willemien: “Als trainers stonden we in het begin best afwachtend tegenover het online trainen. Het slagen van een training of workshop valt of staat voor ons met het contact met de deelnemers. Kan dat wel als je elkaar niet fysiek ontmoet? Inmiddels hebben we een deel van het trainingsprogramma vertaald naar een online versie en kunnen we zeggen: voor nu is het een goed alternatief. We zorgen dat mensen die in beweging zijn gekomen niet stilvallen.“ Semra vult aan: “Het eerste contact, de intake, doe ik altijd telefonisch. Bij een tweede afspraak stel ik vaak videobellen voor, zodat we letterlijk een beter beeld van elkaar krijgen. Via de telefoon mis ik de non-verbale communicatie. Maar ook met videobellen blijft het lastiger om alle signalen op te vangen en goed in te schatten hoe iemand er echt bij zit.” 

Online contact maken 
Alies-Willemien: “Contact maken met de deelnemers gaat online eigenlijk prima. Ik besteed extra tijd aan de kennismaking, zodat de groep zich op zijn gemak voelt. En ik laat deelnemers, ook online, vaak in kleinere groepjes werken. Ik merk wel dat er verschil kan zijn qua motivatie. Iemand die fysiek naar een training komt moet moeite doen om er te komen. Dan is de instelling toch anders dan bij iemand die thuis tussen de bedrijven door een training volgt.” Semra: “De meeste contacten die ik heb zijn 1-op-1. En dat lukt meestal prima. Je moet meer dan ooit vertrouwen op wat mensen je vertellen. Wat ik nu anders doe? Ik ben nog alerter dat ik niks invul voor een ander. Dat gebeurt sneller met deze manier van contact. En ik ben nu vaker een luisterend oor. Zeker de meer kwetsbare deelnemers bel ik geregeld om te kijken hoe het gaat. Het is belangrijk dat we die in beeld houden.”

Nederlandse taal
Alies-Willemien: “Voor mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, is het online volgen van een training heel moeilijk. We zien dat bijvoorbeeld bij de training ‘Oriënteren op werk in Nederland’. Door in kleinere groepjes te werken en een kortere tijdsduur gaat dat beter.” Semra: “Ik combineer in dat geval een telefoongesprek met e-mail of whatsapp. Dan kunnen mensen iets nog eens nalezen, opzoeken of laten vertalen.”

Wat gebeurt er na corona?
Semra: “Als fysiek contact weer mag, ga ik in ieder geval bij de eerste intake mensen weer persoonlijk ontmoeten. Dat heeft echt meerwaarde. Ik kan me voorstellen dat bij vervolgafspraken videobellen een alternatief kan zijn. Dat hangt natuurlijk helemaal af van de persoon, de situatie en de eventuele problematiek.” Alies-Willemien: “Vanuit praktische overwegingen, zoals geen reistijd en -kosten, is er wat voor te zeggen om een deel van de trainingen online te blijven aanbieden. Ik denk dat die ommezwaai in trainingen en opleidingen voor werkenden ook goed mogelijk is. Trainingen die vooral gericht zijn op kennisoverdracht zijn online goed te doen. Maar mijn voorkeur gaat echt uit naar persoonlijk contact. Zeker voor onze werkzoekenden. Onze trainingen draaien naast kennis en vaardigheden, ook om motivering en gedrag. Daarbij kan geen beeldscherm op tegen fysiek contact.”

WerkBedrijf online