Wethouders op bezoek bij WerkBedrijf


Wat kan WerkBedrijf betekenen voor statushouders in hun weg naar werk? Welke ondersteuning is er mogelijk? Hoe geeft WerkBedrijf invulling aan de Module Arbeidsmarkt en Participatie? Dit zijn slechts enkele van de onderwerpen die werden besproken tijdens het werkbezoek van wethouders John Brom en Cilia Daemen van de gemeente Nijmegen aan WerkBedrijf. Conclusie van dit werkbezoek: mede door de invoering van de nieuwe Wet inburgering zijn er de afgelopen jaren stappen gezet om statushouders eerder en gerichter kennis te laten maken met de Nederlandse arbeidsmarkt. Zowel WerkBedrijf als de gemeenten zien kansen om beter aan te sluiten bij de behoeften van statushouders én om dit onbenutte arbeidspotentieel meer in te zetten.

Samenwerking zorgt voor kansen
Projectleider Hanneke Verhoeven: “In augustus 2023 zijn de eerste groepen gestart met de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Het doel is om mensen al tijdens de inburgering kennis te laten maken met de Nederlandse arbeidsmarkt. En om ze voor te bereiden op deelname aan de arbeidsmarkt, in theorie én praktijkWe krijgen veel positieve feedback. Van de deelnemers zelf, maar ook van de trainers. Zij zien mensen echt groeien. Ik ben blij met de interesse van de wethouders in dit onderwerp. We willen beiden de kansen van statushouders op de arbeidsmarkt vergroten. Dat lukt alleen als we goed samenwerken. Met de gemeenten in de regio, maar ook met maatschappelijke organisaties. Door de MAP komen statushouders al eerder tijdens hun inburgering in aanraking met de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat is een mooie stap en werpt zijn vruchten af. Maar we zitten niet stil. We leren van andere initiatieven in het land en verkennen de mogelijkheden om statushouders snel na hun komst in Nederland al te betrekken bij de arbeidsmarkt.”

Maatwerk voor statushouders
Cilia Daemen en John Brom zijn als wethouders in Nijmegen nauw betrokken bij statushouders. Cilia Daemen vanuit de portefeuille inburgering en John Brom onder andere vanuit werk en inkomen. Tijdens het werkbezoek neemt WerkBedriif hen mee in de dienstverlening aan statushouders. Hoe ziet de basisdienstverlening eruit? Welke onderwerpen komen aan bod tijdens de MAP? Hoe voldoen we aan de soms complexe ondersteuningsbehoeften van statushouders? Consulenten Melanie, Ammar en Nuriye vertellen hierover vanuit hun dagelijkse praktijk. En laten zien dat er vaak maatwerk nodig én mogelijk is. De wethouders zijn enthousiast over de aanpak. We bespreken wat er goed gaat en waar we elkaar nog beter kunnen vinden.

Symbool voor goede samenwerking
Als afsluiting van het werkbezoek gaan nog even de handen uit de mouwen. Gezamenlijk wordt er gebouwd aan een toren van blokken die vastzitten aan touwtjes. Een opdracht die ook gebruikt wordt tijdens de MAP-training. John Brom: “Deze opdracht staat symbool voor hoe belangrijk goede samenwerking en communicatie is om een doel te bereiken. Mooi om te zien dat we dat al heel goed doen, niet alleen met het bouwen van deze toren, maar zeker in de dagelijkse samenwerking tussen gemeente en WerkBedrijf.”

Over de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)
WerkBedrijf ontwikkelt, bemiddelt en begeleidt mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. Deze dienstverlening zetten wij ook in voor statushouders. Dit gebeurt door gespecialiseerde collega’s. Sinds 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Als onderdeel van deze wet is onze dienstverlening aan statushouders uitgebreid met de uitvoering van de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Het doel is om mensen al tijdens de inburgering kennis te laten maken met de Nederlandse arbeidsmarkt. En om ze voor te bereiden op deelname aan de arbeidsmarkt, in theorie én praktijk. Naast een theoretisch deel van 12 dagdelen lopen deelnemers minimaal 40 uur stage op een praktijkplek.

Praktijkplekken gezocht
Wij zijn doorlopend op zoek naar bedrijven waar mensen in een taalrijke omgeving 40 uur kunnen meelopen op een praktijkplek. Ziet u mogelijkheden binnen uw bedrijf? Neem dan contact op met Loubna Alsayed, via l1.alsayed@wbrn.nl of 06-50178319.

Wethouders op bezoek bij WerkBedrijf
Hanneke  Verhoeven

Wilt u meer weten over dit werkbezoek? Neem dan contact op met 

Hanneke Verhoeven