‘Zoveel mogelijk jongeren aan de slag’

Hoe kunnen we jongeren die moeite hebben met de overgang van school naar werk helpen om op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen? Met dat vraagstuk houdt WerkBedrijf zich al 4 jaar bezig, in een regionaal scholenoverleg met het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. 

Kwetsbaar hoort erbij
In dat overleg staat één ding centraal: ervoor zorgen dat ook kwetsbare jongeren niet thuis op de bank komen te zitten, maar een passende baan vinden. Ramonda Buil (manager team jongeren WerkBedrijf) en Ilse Rasing (teamleider Pro College – praktijkonderwijs in Nijmegen) leggen uit waarom die samenwerking tussen scholen en een organisatie als WerkBedrijf zo belangrijk is. “Wij willen voor de jongeren die ondersteuningen nodig hebben een doorlopende lijn realiseren tussen hun opleiding, stage en werk. Juist omdat zij meer moeite hebben met leren, is het soms lastig een passende baan te vinden. Voordeel is dat we die jongeren al in beeld hebben, vóórdat ze klaar zijn met hun opleiding en al goed weten waaraan ze behoefte hebben. Zo kunnen we er beter voor zorgen dat ze op een goede plek terecht komen”, vertelt Ramonda.  

Gebruiksaanwijzing bekend 
Drie keer per jaar komt het scholenoverleg bij elkaar. Ilse: “Dan kijken we naar onze leerlingen. Hoe gaat het in het laatste jaar? Hoe verloopt hun stage? Kunnen ze op hun stageplek ook aan het werk? En hebben ze eventueel iets extra’s nodig van hun werkgever om goed te kunnen functioneren?” In een ideale situatie kunnen deze jongeren na hun stage op dezelfde plek blijven werken. “Want daar voelen ze zich veilig”, legt Ramonda uit. “De werkgever kent hen en hun gebruiksaanwijzing al.” Als dat niet kan, gaat WerkBedrijf op zoek naar een andere passende werkplek. “Het grote voordeel is dat we dan al wel precies weten wat deze leerling nodig heeft.” 

Samen passen 
De samenwerking levert zowel het onderwijs als WerkBedrijf heel veel op, stellen Ilse en Ramonda. “We hadden al dezelfde uitdaging: zoveel mogelijk jongeren naar passend werk begeleiden. Samen kunnen we makkelijker en efficiënter werken. En die match is gewoon heel goed”, aldus Ilse. Hun gezamenlijke wens? Ramonda: “Deze leerlingen hebben écht wat toe te voegen. We hopen dat ondernemers dat blijven zien en dat inclusief ondernemen nog normaler wordt.”  


Op de foto: Ilse Rasing en Ramonda Buil

‘Zoveel mogelijk jongeren aan de slag’
Ramonda  Buil

Meer weten over wat WerkBedrijf voor jongeren kan betekenen?

Ramonda Buil