WerkLab biedt betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

In het Rijk van Nijmegen zijn er duizenden hoog opgeleide studenten die extra ondersteuning nodig hebben tijdens hun studie. Bijvoorbeeld door een psychische of lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Bij de overgang van studie naar stage en arbeidsmarkt ondervinden zij vaak extra hindernissen. “Op dit moment trekt de arbeidsmarkt weer aan, zeker voor hoogopgeleiden. Maar toch is er een aanzienlijke groep studenten voor wie het moeilijk is om de overgang naar stage of werk te maken”. Zo vertellen Piroska Masthoff en Paulien Hilbrands, beiden werkzaam in het project WerkLab. “Binnen WerkLab werken we samen met onderwijsinstellingen en UWV om die overstap makkelijker te maken. De studenten van nu zijn immers het arbeidspotentieel van de toekomst. En sowieso is onze overtuiging dat iedereen een plek op de arbeidsmarkt verdient.”

Vinden én houden lastig
Piroska zet zich als stage- en werkbemiddelaar in voor studenten van de HAN, voor die van ROC Nijmegen is dat Paulien. Daarnaast adviseert zij Radboud Universiteit vanuit WerkBedrijf over individuele cases/trajecten. Paulien: “We zien dat het vinden van werk of een stage vaak niet het enige probleem is. Het zit vooral ook in het behouden ervan. Deze studenten hebben extra ondersteuning nodig. Soms zijn dat heel praktische voorzieningen, soms zit het meer in de randvoorwaarden, begeleiding of invulling van werk. Alles valt of staat met goede communicatie. Zodat de verwachtingen bij student en werkgever op een lijn liggen en duidelijk is wat er nodig is om deze persoon goed zijn werk te laten doen.”

Voorkennis helpt
WerkLab coacht studenten en helpt met de overgang naar stage of een eerste baan. Piroska: “De studenten doen het echt zelf, maar wij staan naast ze. We kunnen hen bijvoorbeeld helpen met het aangaan van een gesprek met de werkgever. Want hoe en wanneer vertel je over je beperking? Wat heb je nodig om je werk goed te kunnen doen? Veel studenten bespreken dit niet, of niet op tijd. Ze zijn bang dat dit hun kans op de arbeidsmarkt verkleint. Ik snap die angst, maar ik denk niet dat het terecht is. Wij zien dat het niet gauw een probleem is, als werkgevers van tevoren weten wat ze kunnen verwachten. En soms moeten we vooraf concluderen dat die stage of werkplek toch niet de juiste is. Vervelend, maar dat bespaart aan beide kanten een negatieve ervaring.”

Flexibiliteit en structuur
Piroska: “Ik vind dat er nog te weinig aandacht is voor deze groep hoogopgeleide studenten. Vaak wordt gedacht: ze hebben een goede opleiding, die redden zich wel. Maar het lukt niet iedereen zonder hulp. We zien veel ondernemers die graag bereid zijn om mee te denken over de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het flexibel invullen van de stage-uren. Dus minder uren per week, maar met een langere stageduur. Daarnaast zijn goede begeleiding, een duidelijke taakomschrijving en structuur vaak belangrijk. Het is fijn om een vaste begeleider te hebben, die goed op de hoogte is van de situatie en de student goed kent.”

Motivatie met communicatie
Paulien: “Ook belangrijk: begrip tonen. Als mensen niet goed op hun plek zitten of niet precies weten wat ze moeten doen, ‘bevriezen’ ze soms. Dit wordt, ten onrechte, soms uitgelegd als niet gemotiveerd zijn. Maar ze willen wel, ze weten alleen niet hoe. Zorg dus voor een duidelijk takenpakket. Maak een opdracht niet te groot. Hak het liever in stukjes, zodat het overzichtelijk blijft. En stem goed af met elkaar. Hebben we het nog hetzelfde? En let goed op hoe je een boodschap brengt. Soms worden dingen anders opgepakt dan bedoeld. Wij zien dat ook deze studenten van grote waarde zijn voor een bedrijf, zolang de communicatie maar goed is.”

Wat is WerkLab?
WerkLab is een samenwerkingsverband tussen HAN, ROC Nijmegen, Radboud Universiteit, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en UWV Werkbedrijf. Doel is het extra ondersteunen van kwetsbare studenten richting stageplekken en betaald werk. Het project richt zich sterk op preventie: voorkomen van uitval van de student tijdens de studie én op de arbeidsmarkt.    

Lees hier hoe WerkLab Thomas heeft geholpen bij het vinden van een passende stage. 


WerkLab biedt betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Wilt u meer weten over WerkLab? Neem dan contact op met